Op het Europese niveau verenigen politieke partijen uit de 28 lidstaten zich in pan-Europese partijfamilies. Die families zorgen voor een structuur die nauwe samenwerking tussen de verschillende nationale afvaardigingen makkelijker maakt. Omdat actuele politieke thema's zoals migratie en klimaat grensoverschrijdend zijn, vormen zulke Europese partijen de geschikte structuur om nationale accenten om te zetten in overkoepelende beleidsvoorkeuren.
...