Herman Matthijs doet dat opmerkelijke voorstel in een opiniestuk voor Knack.

'De Europese Centrale Bank (ECB) kondigt een opkoopprogramma van 750 miljard euro aan, ofwel een nieuwe versie van de monetaire financiering. Er is echter een innovatiever idee,' schrijft Matthijs.

Zijn idee is dit: 'De eurozone telt zowat 345 miljoen mensen en daarvan zijn er ongeveer 315 miljoen met een nationaliteit van een van de 19 eurolanden. De monetaire financiering wordt behouden, maar wel in een volledig ander concept. Al die 315 miljoen mensen krijgen, ongeacht hun leeftijd en beroep, van de ECB een cheque van - laat ons zeggen - 3000 euro. Dat kost dan 945 miljard euro of iets meer dan het nieuwe vooropgestelde programma en minder dan alle monetaire programma's van de afgelopen periode.'

Belangrijk in het voorstel van Matthijs is dat de burgers de cheque rechtstreeks van de ECB krijgen. 'Daarmee gaat de burger in zijn of haar land naar een eurozonebank. Met andere woorden: bijvoorbeeld Amerikaanse, Britse en Chinese banken komen niet in aanmerking. Dus Belgische onderdanen kunnen met hun cheque terecht bij eurozonebanken gevestigd op het Belgisch grondgebied.'

Elke lidstaat mag daar dan ook een taks op heffen. In het voorstel van Matthijs is dat 33 procent, wat betekent dat de overheid 1000 euro per burger krijgt en de burger zelf nog 2000 euro overhoudt. Overheden en burgers kunnen met dat geld economie stimuleren. 'Dat zou een directe én immense push geven aan de consumptie en de heropleving van de economie,' beargumenteert hij.

Lees de opinie van Herman Matthijs

Herman Matthijs doet dat opmerkelijke voorstel in een opiniestuk voor Knack. 'De Europese Centrale Bank (ECB) kondigt een opkoopprogramma van 750 miljard euro aan, ofwel een nieuwe versie van de monetaire financiering. Er is echter een innovatiever idee,' schrijft Matthijs.Zijn idee is dit: 'De eurozone telt zowat 345 miljoen mensen en daarvan zijn er ongeveer 315 miljoen met een nationaliteit van een van de 19 eurolanden. De monetaire financiering wordt behouden, maar wel in een volledig ander concept. Al die 315 miljoen mensen krijgen, ongeacht hun leeftijd en beroep, van de ECB een cheque van - laat ons zeggen - 3000 euro. Dat kost dan 945 miljard euro of iets meer dan het nieuwe vooropgestelde programma en minder dan alle monetaire programma's van de afgelopen periode.' Belangrijk in het voorstel van Matthijs is dat de burgers de cheque rechtstreeks van de ECB krijgen. 'Daarmee gaat de burger in zijn of haar land naar een eurozonebank. Met andere woorden: bijvoorbeeld Amerikaanse, Britse en Chinese banken komen niet in aanmerking. Dus Belgische onderdanen kunnen met hun cheque terecht bij eurozonebanken gevestigd op het Belgisch grondgebied.'Elke lidstaat mag daar dan ook een taks op heffen. In het voorstel van Matthijs is dat 33 procent, wat betekent dat de overheid 1000 euro per burger krijgt en de burger zelf nog 2000 euro overhoudt. Overheden en burgers kunnen met dat geld economie stimuleren. 'Dat zou een directe én immense push geven aan de consumptie en de heropleving van de economie,' beargumenteert hij.Lees de opinie van Herman Matthijs