Zo maakte fractieleider van de Europese christendemocraten Manfred Weber (EVP) duidelijk dat niet alle spanningsvelden bestreken waren. Hij haalde fors uit naar Turkije, dat volgens Weber niet thuishoort in de Europese Unie. Bovendien wil de christendemocraat dat de Europese buitengrensbewaking opgeschroefd wordt.
...

Zo maakte fractieleider van de Europese christendemocraten Manfred Weber (EVP) duidelijk dat niet alle spanningsvelden bestreken waren. Hij haalde fors uit naar Turkije, dat volgens Weber niet thuishoort in de Europese Unie. Bovendien wil de christendemocraat dat de Europese buitengrensbewaking opgeschroefd wordt. Bij de sociaaldemocraten (S&D) klonk vastberadenheid: 'U zult geen kortingen van ons krijgen, uw beleid zal inclusief moeten zijn, er moeten fatsoenlijke banen komen, en de duurzame groei moet ook sociaal verankerd blijven', waarschuwde Simona Bonafé. Simona's fractiegenoot Sergei Stanishev erkende wel dat de steun voor Von der Leyen bij S&D aanzienlijk gestegen was in de voorbije vier maanden. 'U heeft ernstige toezeggingen gedaan voor veranderingen op economisch, sociaal en milieuterrein. Maar zorg eerst voor een degelijk financieel meerjarenkader (MFK), want zonder geld kan je niet koken.' Er volgende nog een waarschuwing. 'We hebben sléchts vijf jaar, we moeten luisteren naar de burger, die in een nooit geziene verkiezingsopkomst duidelijk zijn grieven en verlangens heeft getoond', aldus Stanishev. Namens de liberaaldemocraten wees Stéphane Séjourné (Renew) erop dat commissarissen geen administratiehoofden zijn, maar het politieke beleid gestalte moeten geven, en zich onafhankelijk van hun lidstaat moeten opstellen.Het heftigste interne debat vond plaats bij de Groenen. Dat de Schotse Nationalistische Partij haar heil zoekt bij deze Commissie lag voor de hand. Alyn Smith verwijt Europa niets, 'Onze problemen liggen in Westminster. Ik moet hier verdwijnen, maar wij zullen terugkomen!' Fractieleidster Ska Keller liet er evenwel geen gras over groeien: 'Hoe ga je ooit de klimaatcrisis én de sociale crisis kunnen bedwingen als u geen geld vrijmaakt ? En u het handelsbeleid en de landbouw niet versneld wil omvormen? En hoe kunt u een Hongaarse eurocommissaris toelaten die voortdurend mee de beginselen van de rechtsstaat schendt? Die dan nog de uitbreiding moet begeleiden en de kandidaten de rechtsstaat moet uitleggen en doen respecteren? Groen wil samenwerken, maar steun zult u weinig krijgen'.De radicaal-linke GUE/NGL stelde heel wat vragen bij die onafhankelijkheid. De Nederlandse Anja Hazekamp (Partij van de Dieren) hekelde de belangenvermenging van heel wat aangeduide commissarissen. 'De Commissie dient uitsluitend de belangen van de multinationals', brieste ze. 'Monsanto, Oliebedrijven, waar is de onafhankelijkheid ? U houdt geen rekening met mens of dier'. Ze haalde ook uit naar eerste vice-voorzitter Frans Timmermans, die de veestapel wil inperken. 'Ik heb weinig vertrouwen in deze groep'. GUE/NGL-Fractieleider Martin Schirdewan zag een grote paradox tussen de voorgenomen besparingen en de voorgestelde Green Deal en de digitaliseringambities. 'Stop toch met die onzinnige bespringen , geef weer adem om te investeren. Bouw de bewapeningswedloop af, en zet in op de handhaving en versterking van de sociale normen. Ik hoorde geen woord over de sluiting van de belastingparadijzen of een effectieve vennootschapsbelasting'. Steun van de fractie werd Von der Leyen duidelijk ontzegd.De Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), de conservatieve fractie waar ook de N-VA in zetelt, toonde zich een stuk verdeelder. Assita Kanko van N-VA (ECR) was daarentegen opvallend positief voor de Commissie Von der Leyen. 'U bent de geknipte vrouw voor deze post', zei ze, 'Ook al staat Europa inderdaad voor een breekpunt. Onze levenswijze wordt bedreigd, het is uw taak de versnipperde agenda van de Unie weer samen te brengen'. N-VA besloot uiteindelijk om zich te onthouden tijdens de stemming. De Italiaan Raffaele Fitto vroeg zich af of de Unie wel alles op klimaat moeten zetten 'omdat Europa maar verantwoordelijk is voor negen procent van de totale vervuiling, terwijl Amerika en China verantwoordelijk zijn voor veertig procent!' De Let Roberts Zile van ECR daarentegen sprak de steun van 'vele leden' van zijn fractie uit, al vindt hij dat Von der Leyen zeker niet de trans-Atlantische banden mag verwaarlozen en scherpe aandacht voor het Midden-Oosten moet opbrengen. 'Kijk eerst in eigen huis', sprak de Kroatische onafhankelijke (Niet-Ingeschrevene, NI) Ivan Sincic. 'Al één miljoen Kroaten zijn uit hun land weggetrokken sinds onze toetreding, we verloren een kwart van onze studenten. Straks wonen er in Kroatië nog uitsluitend politici en gepensioneerden !' Nog giftiger was Paolo Borchia: 'Wat is het nut van EU-posten in Fiji en op de Barbados ?' Hij werd overtroefd door Gerolf Annemans van Identiteit & Democratie (ID). Hij ziet in Von der Leyen een wolf in schapenvacht. 'Onder uw saaiheid verbergt u de staatsgodsdienst van een zeer links programma, dat steeds sterkere federalisering oplegt en toenemende centralisering afdwingt. De weldra onafhankelijke staat Vlaanderen zal uw nu al wankele coalitie voluit bestrijden'. Annemans kreeg van één parlementslid applaus.