'Vandaag, en dit is nieuw en nooit eerder gebeurd, activeren we de algemene ontsnappingsclausule. Dat betekent dat de nationale regeringen zoveel geld als nodig is in de economie kunnen pompen. We versoepelen de begrotingsregels om hen in staat te stellen dat te doen', zei von der Leyen.

De activering van de algemene ontsnappingsclausule in de Europese groei- en stabiliteitspact heeft tot gevolg dat de lopende afspraken over het begrotingstraject van de lidstaten worden opgeschort.

De eurolanden zijn normaliter verplicht om hun begrotingstekort onder drie procent van het bbp te houden en een traject naar een structureel evenwicht te volgen.

'Vandaag, en dit is nieuw en nooit eerder gebeurd, activeren we de algemene ontsnappingsclausule. Dat betekent dat de nationale regeringen zoveel geld als nodig is in de economie kunnen pompen. We versoepelen de begrotingsregels om hen in staat te stellen dat te doen', zei von der Leyen. De activering van de algemene ontsnappingsclausule in de Europese groei- en stabiliteitspact heeft tot gevolg dat de lopende afspraken over het begrotingstraject van de lidstaten worden opgeschort. De eurolanden zijn normaliter verplicht om hun begrotingstekort onder drie procent van het bbp te houden en een traject naar een structureel evenwicht te volgen.