Met 582 tegen 40 stemmen bij 69 onthoudingen gaf het halfrond woensdag groen licht voor de verordening die de Faciliteit in het leven roept. Het fonds vormt de centrale spil van het historische herstelplan van 750 miljard euro waarmee Europa grootschalige steun wil bieden voor investeringen en hervormingen in de lidstaten. Het moet ervoor zorgen dat niet enkel de economisch en financieel sterkere landen uit het diepe dal van de coronacrisis kunnen kruipen.

De Faciliteit biedt 360 miljard euro aan zachte leningen en 312,5 miljard euro aan subsidies. Voor België is zowat 5,9 miljard euro aan subsidies voorzien. Net als de andere lidstaten voert ons land momenteel gesprekken met de Europese Commissie over de besteding van het geld.

Vorige maand maakten het federale niveau en de deelstaten al een eerste akkoord over de verdeling van de pot. Tegen eind april moeten de lidstaten hun definitieve plan indienen. Aan de besteding van het Europese geld zijn voorwaarden verbonden. De Commissie wil de relance aangrijpen om de transitie naar een duurzamer economisch model te versnellen. Zo moet elk land 37 procent van de middelen investeren in klimaatbeleid, en 20 procent in digitalisering. In België bijvoorbeeld zou onder meer geïnvesteerd worden in het spoor en windmolenparken, op Vlaams niveau in veiligere verkeersinfrastructuur en de digitalisering van het onderwijs.

Om de Faciliteit te financieren, gaat de Europese Commissie voor het eerst op grote schaal lenen op de kapitaalmarkten. Dat kan ze pas doen eenmaal alle nationale parlementen hebben ingestemd met een verhoging van de eigen middelen van de Europese Unie. Momenteel is die procedure in zes lidstaten voltooid. De Commissie hoopt tegen de zomer de eerste bedragen kan uitkeren. De fondsen blijven drie jaar beschikbaar.

Met 582 tegen 40 stemmen bij 69 onthoudingen gaf het halfrond woensdag groen licht voor de verordening die de Faciliteit in het leven roept. Het fonds vormt de centrale spil van het historische herstelplan van 750 miljard euro waarmee Europa grootschalige steun wil bieden voor investeringen en hervormingen in de lidstaten. Het moet ervoor zorgen dat niet enkel de economisch en financieel sterkere landen uit het diepe dal van de coronacrisis kunnen kruipen. De Faciliteit biedt 360 miljard euro aan zachte leningen en 312,5 miljard euro aan subsidies. Voor België is zowat 5,9 miljard euro aan subsidies voorzien. Net als de andere lidstaten voert ons land momenteel gesprekken met de Europese Commissie over de besteding van het geld. Vorige maand maakten het federale niveau en de deelstaten al een eerste akkoord over de verdeling van de pot. Tegen eind april moeten de lidstaten hun definitieve plan indienen. Aan de besteding van het Europese geld zijn voorwaarden verbonden. De Commissie wil de relance aangrijpen om de transitie naar een duurzamer economisch model te versnellen. Zo moet elk land 37 procent van de middelen investeren in klimaatbeleid, en 20 procent in digitalisering. In België bijvoorbeeld zou onder meer geïnvesteerd worden in het spoor en windmolenparken, op Vlaams niveau in veiligere verkeersinfrastructuur en de digitalisering van het onderwijs. Om de Faciliteit te financieren, gaat de Europese Commissie voor het eerst op grote schaal lenen op de kapitaalmarkten. Dat kan ze pas doen eenmaal alle nationale parlementen hebben ingestemd met een verhoging van de eigen middelen van de Europese Unie. Momenteel is die procedure in zes lidstaten voltooid. De Commissie hoopt tegen de zomer de eerste bedragen kan uitkeren. De fondsen blijven drie jaar beschikbaar.