De uitstoot lag vorig jaar 50 miljoen ton CO2 lager dan in 2018. Dat is vooral te danken aan de stroomproductie. Zo dekte hernieuwbare energie (uit wind, water, zon en biomassa) een recordaandeel van 42,6 procent van het brutostroomverbruik. productie van elektriciteit uit steenkool en bruinkool liep terug ten voordele van aardgas. Dat is ook een fossiele brandstof, maar ze is milieuvriendelijker dan kolen. In het verkeer steeg de uitstoot van broeikasgassen wel nog, onder meer door het succes van SUV's, grote wagens die meer brandstof verbruiken dan kleinere auto's. Het verbruik van diesel en benzine nam toe, net als dat van stookolie.

De uitstoot lag vorig jaar 50 miljoen ton CO2 lager dan in 2018. Dat is vooral te danken aan de stroomproductie. Zo dekte hernieuwbare energie (uit wind, water, zon en biomassa) een recordaandeel van 42,6 procent van het brutostroomverbruik. productie van elektriciteit uit steenkool en bruinkool liep terug ten voordele van aardgas. Dat is ook een fossiele brandstof, maar ze is milieuvriendelijker dan kolen. In het verkeer steeg de uitstoot van broeikasgassen wel nog, onder meer door het succes van SUV's, grote wagens die meer brandstof verbruiken dan kleinere auto's. Het verbruik van diesel en benzine nam toe, net als dat van stookolie.