Europa raadt aan om frieten te blancheren

Een meerderheid van de lidstaten van de Europese Unie beveelt geblancheerde frieten aan, maar verplicht ze niet.

Vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie hebben het licht op groen gezet voor een verlaging van het acrylamidegehalte in voedingsproducten. Het in onze contreien gevreesde blancheren van frieten wordt niet verplicht, wel als aanbeveling weerhouden.

Acrylamide is een kankerverwekkende stof die ontstaat wanneer bepaalde levensmiddelen tegen hoge temperaturen worden bereid, onder meer bij het frituren van aardappelen. Voortaan zullen exploitanten van levensmiddelenbedrijven maatregelen moeten nemen om de aanwezigheid van de stof te beperken. De maatregelen zijn afgestemd op de omvang en de aard van de bedrijven, deelt de Commissie mee. Naar verwachting zal de verordening in het voorjaar van 2019 in werking treden. Nadien zal de Commissie volgens bevoegd eurocommissaris Vytenis Andriukaitis ook besprekingen opstarten over aanvullende maatregelen, zoals het vaststellen van maximumgehalten voor acrylamide in bepaalde levensmiddelen.

Frietresolutie

In België belandde het dossier in de schijnwerpers toen Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) vorige maand waarschuwde dat het voorstel de Belgische frietcultuur zou kunnen bedreigen indien het blancheren (vooraf een korte tijd koken en weer afkoelen, nvdr) van frieten verplicht zou worden. In België is het immers niet de praktijk om te blancheren, maar om ze rauw voor te bakken, waarbij acrylamide vrijkomt.

Ben Weyts zorgde voor heel veel gedoe om niets.

Bart Staes, Groen

In het Vlaams Parlement werd zelfs een frietresolutie goedgekeurd waarin werd aangedrongen op een bescherming van de frietcultuur.

Weyts reageerde woensdag opgelucht dat blancheren niet verplicht wordt. ‘Voor ons is het belangrijkdat het blancheren van frieten enkel een aanbeveling is en geen verplichting. Er staat dat er ‘indien mogelijk’ moet geblancheerd worden. Die mogelijkheid is er altijd, maar ze is gewoon niet gewenst. Ik ga ervan uit dat de Commissie zich wat vergalloppeerd heeft en ik ben blij dat de finale tekst geen verplichting tot blancheren bevat’, zei hij woensdag.

Europarlementslid Bart Staes (Groen), die Weyts toen populistisch EU-bashen verweet, verzekerde opnieuw dat de Commissie nauw overleg heeft gevoerd met de sector en dat het nooit de bedoeling is geweest de frituristen tot blancheren te verplichten. Dat vormt een aanbeveling, maar enkel waar mogelijk en niet ten koste van culturele tradities, aldus Staes. ‘Weyts zorgde hier voor heel veel gedoe om niets.’

Partner Content