EU-Parlement wil minder CO2-uitstoot door biobrandstoffen

(Belga) De milieucommissie van het Europees Parlement wil paal en perk stellen aan de negatieve impact op de luchtkwaliteit en de voedselprijzen van biobrandstoffen op basis van voedselgewassen. Daarom heeft ze donderdag gestemd voor een grotere aanwezigheid van biobrandstoffen waarin bijvoorbeeld afvalstoffen en algen verwerkt zijn, in de brandstofmix. Met de stemming scherpen de parlementsleden een voorstel van de Commissie verder aan.

Studies hebben uitgewezen dat biobrandstoffen waar voedselgewassen in verwerkt zijn, minder voordelig zijn dan eerst gedacht. Voor de teelt van die gewassen worden namelijk landbouwgronden gebruikt die vervolgens niet meer aangewend kunnen worden voor voedselproductie. Dit leidt tot hogere voedselprijzen maar ook tot het kappen van bossen voor het vrijmaken van nieuwe landbouwgrond. Dit proces wordt in vakjargon ‘indirecte verandering in landgebruik’ genoemd. Het perverse effect is dat door de ontbossing de CO2-uitstoot stijgt, wat de positieve impact van het gebruik van biobrandstoffen op de luchtkwaliteit deels tenietdoet. Europa wil dat tegen 2020 tien procent van de energie die gebruikt wordt in de transportsector, hernieuwbaar is. Als het van de milieucommissie afhangt, mogen de problematische biobrandstoffen van de eerste generatie niet meer dan 5,5 procent van die brandstofmix uitmaken. Meer geavanceerde biobrandstoffen – van de tweede generatie – moeten voor minstens 2 procent aanwezig zijn. Het gaat onder meer om brandstoffen op basis van algen en afvalgassen van staal- en cementfabrieken. De parlementsleden benadrukken wel dat deze aanpak niet als gevolg mag hebben dat de industrie over minder grondstoffen beschikt, bossen overgeëxploiteerd worden of het afvalbeleid van de EU ondermijnd wordt. De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) is blij dat de commissie er ook voor koos om de indirecte verandering in landgebruik na 2020 mee te nemen in de berekening van de CO2-uitstoot door gebruik van biobrandstoffen. Greenpeace is het ermee eens dat het Parlement “grote stappen” heeft gezet om de milieu-impact van biobrandstoffen te beperken, maar vindt dat er meer kan gedaan worden in de strijd tegen de voedselcrisis. Greenpeace hoopt dat er nog vooruitgang kan geboekt worden voor het voltallige Parlement in september over de wettekst stemt. (Belga)

Partner Content