EU-commissaris Olli Rehn positief over Belgische begroting en concurrentiemaatregelen

(Belga) Europees Commissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn reageert positief op de bijgestuurde begroting voor 2012 en het begrotingsakkoord voor 2013 die de regering-Di Rupo vorige maand overeengekomen is.

“De Commissie moet haar analyse van de geplande maatregelen nog afronden, maar de verwachting is dat de correctie van het buitensporig tekort (op de begroting, red.) tegen 2012 duurzaam gemaakt is”, zegt Rehn bij monde van zijn woordvoerder Simon O’Connor. België zit sinds 2009 met een buitensporig begrotingstekort. De Europese Commissie en de eurolanden verlangden van België dat het tekort tegen 2012 opnieuw onder de drempel van drie procent van het bruto binnenlands product gebracht zou worden. Volgens de Commissie ligt ook het begrotingsakkoord voor 2013 in de lijn van de begrotingsdoelstellingen zoals die neergeschreven staan in het stabiliteitsprogramma dat ons land bij Europa heeft ingediend. “We zijn ook tevreden dat de regering de kans benut heeft om maatregelen te nemen die bedoeld zijn het Belgische concurrentievermogen te versterken”, zegt O’Connor. België is er met zijn consolidatiepolitiek in geslaagd het vertrouwen van de financiële markten terug te winnen, luidt het. De Commissie moedigt België dan ook aan op dezelfde weg verder te gaan. “Het vertrouwenseffect heeft ertoe bijgedragen dat de rentelasten voor België substantieel verlaagd werden”. (GEORGES GOBET)

Partner Content