Erg veel fijn stof in de lucht

© BELGA

Er hangt ook zondag in het hele land nog steeds te veel fijn stof in de lucht. De informatiefase die sinds donderdag van kracht is, blijft dus gelden, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Door het toenemen van de wind in de loop van de dag zouden de fijnstofconcentraties waarschijnlijk wel afnemen. Maandag zal opnieuw worden gecommuniceerd of de informatiefase al dan niet van kracht blijft.

Ondanks de regen- en sneeuwbuien zaterdag werden zeer hoge fijnstofconcentraties (PM10 en PM2.5) gemeten, “gevoelig hoger dan voorspeld”. PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer, PM2.5 is kleiner dan 2,5 micrometer en dus nog schadelijker voor de gezondheid. In Vlaanderen werden van PM10 pieken boven de 100 µg/m3 gemeten, bijvoorbeeld in Zelzate (117) en in Borgerhout (109). Zondag om 8 uur bedroegen de 24-uur gemiddelde concentraties nog altijd 90 µg/m3 in Vlaanderen, 71 µg/m3 in Brussel en 60 µg/m3 in Wallonië (ten noorden van Samber en Maas). De concentratie 50 µg/m3 is de drempel die de gewesten hanteren om de bevolking te informeren.

Geen uitzonderlijke pieken

Volgens Frans Fierens van Ircel is de hoeveelheid fijn stof deze winter “niet meer gezien de drie jongste winters. Het is van 2012-2013 geleden dat er in deze periode nog zo veel fijn stof werd gemeten in ons land”. De pieken op zaterdag noemt hij “erg hoog”, maar niet uitzonderlijk. “We hebben zulke pieken in het verleden nog gezien. Het was vooral erg atypisch, omdat er bijna de hele dag neerslag was gevallen en dan is er normaal minder fijn stof in de lucht”.

De oorzaken voor de hoge concentraties de voorbije dagen zijn niet helemaal duidelijk. Ircel verwijst zowel naar rechtstreeks uitgestoten fijn stof (door verkeer en houtverbranding) als secundaire oorzaken, zoals de hoge relatieve vochtigheid en de import van luchtvervuiling uit de buurlanden.

Bij de Vlaamse Milieu Maatschappij reageert men ook verrast op de hoge concentraties zaterdag. “We hadden niet verwacht dat die zo hoog zouden liggen omdat het regende of sneeuwde”, aldus woordvoerster Katrien Smet. Bovendien is er minder verkeer in het weekeinde, want haar doet vermoeden dat stoken door particulieren mee aan de oorzaak ligt van de hoge waarden. “Veel mensen zijn thuis en het is koud buiten. We herhalen echter ons advies om de houtverbranding op deze dagen te beperken”.

Vandaag worden stilaan gunstiger meteorologische omstandigheden voorspeld. Door het aantrekken van de wind worden gemiddelde concentraties tussen 50 en 70 µg/m3 verwacht. Maandag wordt er opnieuw gecommuniceerd. Mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals jonge kinderen, ouderen en personen met hart- en vaatziekten doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen bij hoge concentraties fijn stof.

Partner Content