Opinie

Herman Matthijs (UGent, VUB)

‘Er is op zijn minst meer dan een juridisch probleem met al die coronamaatregelen’

Herman Matthijs (UGent, VUB) Hoogleraar Openbare Financiën aan de UGent en de VUB en lid van de Hoge Raad Financiën

Professor Herman Matthijs over de zin en onzin van de verschillende coronamaatregelen. En over de potentiële gevolgen ervan. ‘De contactopsporing heeft nu al zeer veel geld gekost en weinig opgebracht.’

De toevloed van infectiologen, bacteriologen, epidemiologen en virologen ten spijt, staat dit land er nog slechter voor dan in het voorjaar. Kijkt men naar de dagelijkse cijfers van de toonaangevende John Hopkins University (Baltimore), dan staat dit land op de tweede plaats wat betreft het aantal doden per 100.000 inwoners, namelijk 161 – en dat is na San Marino (cijfers van 19 december). Met een totaal van 18.455 doden staan we tussen Indonesia en Turkije. Nederland (10.456 doden ) en Zweden (7.993) scoren veel beter.

Bij een ziekenhuisopname ten gevolge van covid-19 kan je best niet in Mexico zijn, daar overleeft 9 procent het niet. België staat op 3 procent, dat is beter dan het Verenigd Koninkrijk (3,4 procent) en Italië (3,5 procent) maar slechter dan Nederland (1,6 procent), Zweden (2,2 procent) en de Verenigde Staten (1,8 procent).

Hieronder een aantal bedenkingen bij de covidproblematiek.

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) krijgt op haar donder omdat ze de prijzen van de diverse vaccins op Twitter zet. En dan? Dat getuigt van transparantie, want de belastingbetaler mag toch weten wat dat allemaal gaat kosten en vooral waarom er zo een grote prijsverschillen bestaan tussen al die vaccins.

De commentaar van de Europese Commissie daarop was helemaal wereldvreemd. Als men ziet hoelang dat het duurt voordat Europa ingrijpt op onregelmatigheden van een lid van de Rekenkamer (het geval-Pinxten), dan zegt dat genoeg over de transparantie aldaar. Bovendien was en is de Europese Commissie zeer afwezig geweest bij de aanpak van deze pandemie.

Het aantal besmettingen stijgt op een moment dat de kapperszaken, de rijscholen en de restaurants zijn gesloten. Met andere woorden: men sluit delen van de economie die helemaal niet gerelateerd kunnen worden met de besmettingen. Het is vanaf het begin al een probleem, dat men in paniek veel te veel economie heeft gesloten met alle negatieve gevolgen vandien. Daarbij komt dat de vloedgolf van faillissementen en ontslagen nog moet volgen.

Er is op zijn minst meer dan een juridisch probleem met al die coronamaatregelen.

In eigen land worden strikte maatregelen opgelegd, die in het kader van de volksgezondheid best verdedigbaar zijn. Maar de niet-naleving door een klein deel van de bevolking is het structureel probleem. Desalniettemin trekken in deze kersttijden tienduizenden burgers naar zonnige gebieden in de EU (bijvoorbeeld Canarische eilanden), skioorden (bijvoorbeeld Zwitserland ) of naar familie buiten de Schengenzone (bijvoorbeeld Turkije). Waarom dat wordt toegelaten op een moment dat er grootse problemen zijn qua volksgezondheid, is niet te begrijpen. Wie gaat die mensen bij terugkeer controleren? De covid-contactopsporing heeft nu al zeer veel geld gekost en weinig opgebracht in de strijd tegen de pandemie.

Als de vaccinatie op dezelfde manier gaat lopen als de contactopsporing, dan belooft dat weinig goeds. Bovendien zal de regering politiek vooral worden afgerekend op de efficiëntie van die vaccinatie. Want wat als, na de zomer van 2021, blijkt dat de vaccinatie maar bij een deel van de bevolking is kunnen gebeuren? En stel dat maar een deel van het gezin is gevaccineerd in de zomer, dan stelt zich de vraag wie er dan op vakantie mag gaan? Het is een meer realistisch scenario dat West-Europa ook nog in de overgang 2021-2022 zal geconfronteerd worden met deze pandemie.

Een andere vaststelling is dat men de ziekenhuizen maanden stil legt om alle aandacht te kunnen hebben voor covidpatiënten. Het gevolg is dat vele courante onderzoeken en opvolgingen niet kunnen doorgaan. Het zal een schrijnend resultaat worden, als men het cijfer gaat bekend maken van de mensen die gestorven zijn omdat ze niet tijdig konden behandeld worden als gevolg van de ‘covidsluitingen’ van de ziekenhuizen.

Waarom reizen wordt toegelaten op een moment dat er grootse problemen zijn qua volksgezondheid, is niet te begrijpen.

En de factuur van deze pandemie? Als men de begroting 2021 goed leest, ziet men al de belastingverhogingen: niet-indexering aftrekposten en verminderingen, naast de effectentaks. Vlaams heb je dat ook met de betonstop en de afschaffing van de woonbonus. Een verdere verhoging van belastingen wordt sowieso een electoraal probleem voor de liberale partijen en de N-VA. Het budgettair feit wil dat deze pandemie dit land terug schiet naar de jaren negentig betreffende de toestand van de openbare financiën.

Een ander opvallend politiek feit is het gegeven dat de Vlaamse regering van de kaart is geveegd. Op geen enkel moment heeft die regering zich geprofileerd in de bestrijding van de covidpandemie. De desbetreffende zwakheid is een schrijnend schouwspel.

Telewerk is zeker een arbeidsmiddel waar in het verleden te weinig mee gedaan werd. Daar hebben de diverse regeringen nog veel werk te doen – weliswaar met de bedenking dat dit telewerk ook niet uitvoerbaar is voor alle beroepen.

Een populair middel om de pandemie te bestrijden is een avondklok. Wat het nut is van een Vlaamse avondklok van middernacht tot 6 uur, is niet uit te leggen. Doe het van 22 uur tot 6 uur of schaf het af.

Het budgettair feit wil dat deze pandemie dit land terug schiet naar de jaren negentig betreffende de toestand van de openbare financiën.

Ook de provinciegouverneurs lieten van zich horen door het idee om drones in zetten om te controleren of er niet te veel volk in één woonst samen zouden zitten. Wederom een idee dat weinig efficiënt zou zijn, veel geld zou kosten en compleet ingaat tegen de privacy alsook vrijheden van de burgers. Maar het is een opvallend gegeven dat deze pandemie heel snel ideeën laat ontstaan, bij een deel van de machtshebbers, om de weg van een democratie om te leiden naar een totalitair systeem.

De meeste maatregelen worden al maanden genomen op basis van een ministerieel besluit en men refereert wel eens naar een artikel in de wet op de civiele veiligheid. Gedurende al deze maanden is er nooit werk gemaakt van een wet inzake de noodtoestand. Daarbij moet er ook gewezen worden op het feit dat de Belgische grondwet niets zegt over een noodtoestand in dit land. Op zijn minst is er toch meer dan een juridisch probleem met al die coronamaatregelen, die de rechten en vrijheden van de burgers aantasten.

Conclusie

De winnaars van het jaar 2020 zijn de Chinezen en de rest ligt in de touwen. Bovendien had China al bijzonder veel voordelen gehaald uit de geliberaliseerde mondiale handel. Dat was vooral de schuld van de Europese Unie en Noord-Amerika, die hun positie onvoldoende hebben beschermd.

Voor België zal de doeltreffendheid van het vaccinatieplan van het allergrootste belang zijn. Vanaf het begrotingsjaar 2022 gaan de politieke ruzies ontploffen over de betaling van de corona-budgettaire facturen.

Partner Content