Energieminister Marghem krijgt ervan langs in Kamer: ‘U bent de kernuitstap aan het saboteren’

Marie-Christine Marghem (MR). © Belga Image

De Kamercommissie Energie was woensdag het toneel van forse kritiek aan het adres van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). Aanleiding was een gedachtewisseling over het Energiepact en de daaraan gekoppelde kernuitstap, waarover de regering-Michel het niet eens raakt. De toon tijdens dat debat werd bijwijlen behoorlijk bits.

Op de agenda van de commissie stond eerst een toelichting bij de drie onderzoeken over de gevolgen van de kernuitstap in 2025 die de voorbije weken op tafel belandden. Die brachten weinig nieuws. Ze bevestigden enkel dat het behoorlijk kort dag is om de nodige gascentrales te voorzien om de uitstap op te vangen.

Wel kondigde minister Marghem een nieuwe juridische studie aan waarmee ze naar de Europese Commissie zal stappen. Die moet een aanvulling vormen op een studie over het vergoedingsmechanisme voor de elektriciteitsproductie (CRM). Omdat Europa al projecten van andere lidstaten tegen het licht heeft gehouden, verwacht Marghem dat daar niet te veel tijd aan verloren zal gaan.

Persoonlijk

Het was echter in de gedachtewisseling achteraf dat de toon verhardde. Verschillende Kamerleden herinnerden de minister er aan dat het Energiepact er eigenlijk al in 2015 had moeten zijn. Marghem wees er echter op dat ook de gewesten een rol daarin spelen en rekende op de ‘proactiviteit’ van Vlaanderen om het pact goed te keuren.

Op de oppositiebanken werd Marghem verweten dat ze door haar getalm het uitstellen van de kernuitstap net in de hand speelt. ‘Ik hoop dat de premier nog een poging doet om sneller te kunnen gaan’, stelde Karin Temmerman (SP.A).

De kritiek werd op een bepaald punt erg op de man gespeeld. ‘U bent vandaag de kernuitstap aan het saboteren’, viel Kristof Calvo (Groen) uit. ‘Uw beleid is een wit blad. Premier Michel zal niet zo stom zijn om u in 2019 opnieuw aan te stellen, maar wij zullen nog de gevolgen dragen. U moet van dit dossier af’, luidde het.

Geen steun

Op steun van coalitiepartners CD&V en Open VLD hoefde de minister niet te rekenen. Dat is een gevolg van de forse uithaal richting Leen Dierick (CD&V) en Egbert Lachaert (Open VLD) die de minister onlangs lanceerde.

Dierick liet duidelijk verstaan dat ze not amused was over die uitval en deelde geregeld speldenprikken uit. Lachaert stuurde gewoon zijn kat naar de gedachtewisseling. Dat er naar verluidt geen verontschuldigingen kwamen vanwege de minister, was niet van dien aard om veel goodwill te creëren.

Partner Content