Elk jaar een tiende meer mensen onder voorlopig bewind

(Belga) Het aantal verzoekschriften tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder stijgt elk jaar met ruim 10%. In 2007 waren er 8.054 nieuwe verzoekschriften, 9.198 in 2008 en 10.027 in 2009. Dat blijkt uit het antwoord van ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) op een schriftelijke vraag van Open Vld-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu.

Mensen die om een fysische of psychische reden niet zelf in staat zijn om hun materiële belangen te beheren, zoals alzheimer-patiënten of dementerende bejaarden kunnen door de vrederechter onder voorlopig bewind worden geplaatst. “De te beschermen persoon zelf, familieleden, de directeur of het personeel van het rusthuis, de huisdokter, … kortom iedere belanghebbende kan hiervoor het initiatief nemen”, zegt Lahaye-Battheu. De Open Vld’ster merkt op dat een voorlopige bewindvoerder niet vaak door de betrokkene zelf wordt aangevraagd. Iedereen kan een verklaring bij notaris of vrederechter afleggen over wie men als voorlopige bewindvoerder wil indien men in de toekomst niet meer in staat is zijn vermogen te beheren. Uit cijfers die ze bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat opvroeg, blijkt dat het om 826 verklaringen ging in 2007, 879 het jaar nadien en 903 in 2009. Na het zomerreces bespreekt de Kamercommissie Justitie een wetsvoorstel dat de vier statuten voor volwassenen die wilsonbekwaam zijn of niet in staat zijn hun persoonlijke belangen te behartigen, wil terugbrengen tot één statuut. Naast het voorlopig bewind gaat het om de onbekwaamverklaring, de gerechtelijk raadsman en de verlengde minderjarigheid. (JDE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content