Electrabel overhandigt FANC methodologie voor stresstests kerncentrales

(Belga) Electrabel, uitbater van de kerncentrales in Doel en Tihange, heeft dinsdag zijn voortgangsrapport over hoe het de stresstests wil uitvoeren, overhandigd aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Dat meldt het FANC op zijn website.

“Het is een beschrijving van Electrabel als exploitant over de te hanteren methodologie”, legt Karina De Beule uit, “al zijn daarover uiteraard eerder al afspraken met ons gemaakt”. Resultaten zijn in dat rapport met andere woorden nog niet te vinden. Het FANC heeft nu een maand de tijd om het voortgangsrapport van Electrabel te evalueren en bij te sturen. Op 15 september moet de regulator dan het rapport bezorgen aan de Europese vereniging van Nucleaire Veiligheidsregulatoren (ENSREG). Een definitief rapport van de exploitant, mét resultaten van de stresstests, wordt verwacht tegen 31 oktober, dat het FANC op zijn beurt dan opnieuw moet evalueren tegen eind 2011. De nucleaire waakhond heeft voor België de criteria voor de stresstests niet willen beperken tot risico’s verbonden aan natuurfenomenen, zoals bijvoorbeeld buurland Frankrijk. Ook de weerbaarheid van de kerncentrales tegen terroristische aanslagen en vliegtuigcrashes zal in ons land worden getest. En hoewel Europa ook enkel vraagt om de kerncentrales aan stresstests te onderwerpen, breidt het FANC de stresstests in ons land ook uit tot alle andere nucleaire installaties van klasse I (Belgoprocess, FBFC, IRE in Fleurus, IRMM in Geel en het SCK in Mol). (KAV)

Partner Content