Een op de zeven Belgen leeft in armoede

Bijna een op de zeven Belgen moet zien rond te komen met een inkomen dat lager is dan de armoededrempel.

Bijna een op de zeven Belgen moet zien rond te komen met een inkomen dat lager is dan de armoededrempel. Het armoedecijfer is al enkele jaren vrij stabiel, maar door de economische crisis geven wel steeds meer mensen aan dat ze het moeilijk hebben om financieel het hoofd boven water te houden. Dat zijn enkele van de voornaamste conclusies van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van het OASeS-centrum van de Universiteit Antwerpen.

De onderzoekers waarschuwen er bovendien voor dat activering slechts voor een minderheid van de armen een oplossing kan bieden. Het armoederisico blijft in Wallonië (19,2 procent) een pak hoger dan in Vlaanderen (9,8 procent). Toch geeft 15 procent van de Vlamingen aan problemen te hebben om rond te komen. Vooral kwetsbare groepen als eenoudergezinnen (39,1 procent) hebben het moeilijk. Ook de kloof tussen rijk en arm is volgens OASeS in ons land nooit groter geweest dan vandaag.

Oplossingen

De UA-onderzoekers gingen meteen ook op zoek naar mogelijke oplossingen voor de armoedeproblematiek. Daarbij kijken ze vooral in de richting van lokale overheden. “Op dit moment sleutelen zij aan nieuwe bestuursprogramma’s voor de komende zes jaren. Zeker in de centrumsteden moet men van armoedebestrijding een prioriteit maken”, vindt professor Danielle Dierickx.

“Lokale overheden beschikken over heel wat instrumenten op het vlak van bijvoorbeeld sociale huisvesting en onderwijs, maar maken daar te weinig gebruik van.”

Het Jaarboek lijst daarnaast een aantal succesvolle ‘sociale innovaties’ op, waarbij vaak vanuit lokale organisaties van vrijwilligers initiatieven worden genomen om de hiaten van de welvaartsstaat op te vullen. Projecten als wijkgezondheidscentra, voedselbanken of brede scholen verdienen volgens de onderzoekers meer structurele ondersteuning, in plaats van dat overheden er een excuus in zien om zelf te besparen op armoedebestrijding.

Lieten: ‘Schepen voor armoedebestrijding in elke gemeente’

Vlaams minister van Armoedebestrijding en Innovatie Ingrid Lieten (SP.A) deelt naar eigen zeggen de analyse van de onderzoekers in het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van het centrum OASeS van de Universiteit Antwerpen (UA). Lieten deed bij de presentatie van het Jaarboek een oproep aan de nieuwe lokale besturen om telkens één schepen de bevoegdheid te geven de armoedebestrijding in zijn of haar gemeente of stad te coördineren.

Volgens Lieten wordt in het Jaarboek een “scherpe analyse” gemaakt van de armoedeproblematiek in Vlaanderen, die als wetenschappelijk onderbouwde leidraad kan dienen voor Vlaamse beleidskeuzes. Toch kijkt zij daarvoor veeleer naar het lokale bestuursniveau.

Buurtsportprojecten of wijkgezondheidscentra moeten alle kansen krijgen, aldus Lieten

“Ik ben ervan overtuigd dat de beste, nieuwste en meest creatieve ideeën op het vlak van armoedebestrijding lokaal ontstaan, en niet in Brussel”, aldus Lieten. “Het middenveld zoekt daar immers naar concrete oplossingen voor de concrete problemen die er zich manifesteren.”

Sociale innovaties zoals buurtsportprojecten of wijkgezondheidscentra moeten volgens Lieten volop de kans krijgen zich in de praktijk te bewijzen. “Zij krijgen vanuit Vlaanderen dan ook het nodige geld om hun werking op te starten. Maar we doen meer dan dat, we bundelen nadien ook de verschillende ervaringen in een soort methodiekenhandboek dat als inspiratiebron kan dienen voor lokale besturen.” (Belga/INM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content