Een humaan en effectief drugsbeleid? ‘Regulering cannabis is logische eerste stap’

© iStock

Burgerbeweging Smart on Drugs schreef een open brief aan de Vlaamse regeringsonderhandelaars. Woordvoerder Steven Debbaut vraagt een ‘modern en humaan drugbeleid’.

Wat is het probleem?

De Belgische overheid vertrekt nog altijd van de drugswet van 1921, die veronderstelt dat verbieden en bestraffen zal leiden tot een daling van het drugsgebruik. De successen in die strijd worden ‘bewezen’ met het aantal arrestaties en processen-verbaal, het aantal opgerolde plantages enzovoort. Die zijn het resultaat van de grotere inspanning die geleverd werd, maar tonen niet of we succesvol zijn geweest in het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de bevolking.

Wat moet er veranderen?

Drugsgebruik moeten we vanuit een gezondheidsperspectief benaderen en niet langer vanuit het strafrecht. De middelen die nu naar repressie vloeien, moeten ingezet worden voor een doordachte aanpak waarin preventie, harm reduction en hulpverlening centraal staan. We moeten ook onderzoeken hoe we het aanbod kunnen reguleren met het oog op een humaan en effectief drugsbeleid. De eerste logische stap is de regulering van cannabis.

Waarom moet het drugbeleid prioriteit krijgen in de Vlaamse onderhandelingen?

Het repressieve beleid faalt al tientallen jaren en is dus een verspilling van overheidsmiddelen. Het is een urgent probleem met veel contraproductieve effecten. De Vlaamse overheid kan het initiatief nemen om de nodige beleidswijzigingen op federaal niveau in gang te zetten, zoals een herziening van de strafwet van 1921.

Is de tijd wel rijp voor zo’n hervorming?

Er bestaat in de wetenschappelijke wereld een relatieve consensus dat repressie geen effectief middel is. Er zijn internationale voorbeelden die aantonen dat decriminaliseren en reguleren vruchten afwerpt.

Naar welke landen kijken jullie?

In Uruguay en in tien Amerikaanse staten, zoals Colorado en Washington, is al gekozen voor een regulering van de cannabismarkt. In november 2018 volgde Canada. Ook Zwitserland, Tsjechië en Portugal hebben belangrijke hervormingen inzake decriminalisering van alle drugs doorgevoerd. Daar stelde men in de laatste vijftien jaar geen significante stijging van recreatief drugsgebruik vast. Sterker nog: er werden net positieve evoluties gemeten, zoals een daling van het aantal sterfgevallen door overdosissen en drugsgerelateerde criminaliteit.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content