‘Een boom heeft altijd al de functie gehad om gekapt te worden’

Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Leefmilieu © BELGA

Dat ze de jongste tijd veel kritiek te verwerken kreeg, is een understatement. Maar Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Omgeving, Landbouw en Natuur, staat stevig in haar schoenen. De omstreden boskap, de zaak-Essers, de bekende Vlamingen van de vzw Klimaatzaak, noem maar op, de 46-jarige Oost-Vlaamse is niet van haar stuk te brengen. “Ik voel een breed draagvlak in het parlement voor wat ik doe, en dat is de essentie.”

Het is vandaag Dag van het Park en Joke Schauvliege (CD&V) heeft goed nieuws aan te kondigen voor liefhebbers van natuur en sport. Ze wil tegen 2018 dertig sportcircuits creëren in de Vlaamse natuurgebieden voor zowel joggers als mountainbikers. “Ik wil het draagvlak voor de natuur vergroten. Dat kan door meer beleving en avontuur te creëren. Sport en natuur kunnen harmonieus samengaan.” Het allereerste voorbeeld daarvan is een natuurlooppad in de Duinbossen in De Haan. Tegen de Week van het Bos begin oktober moeten de eerste tien circuits gebruiksklaar zijn.

U krijgt de bijnaam de minister van Ontbossing.

(blaast) Doen alsof wij alles kappen en dat ook nog fantastisch vinden, is gewoon niet juist. Er is geen enkele regio in Europa waar bossen zo goed beschermd zijn als in Vlaanderen. De regels zijn heel streng. En wie toch een bos mag kappen, moet dat ofwel elders compenseren ofwel een bedrag betalen aan het boscompensatiefonds.

‘Straks durft niemand nog bomen te planten op bijvoorbeeld een stuk bouwgrond uit vrees dat ze het later niet meer mogen kappen. Ik hou mijn hart vast daarvoor.’

U wil dat bedrag optrekken tot 2,62 euro per m², maar dat is veel te weinig, stelt Natuurpunt. De gemiddelde grondprijs voor bebossing bedraagt 6,62 euro.

Mag ik even opmerken dat ook Natuurpunt een grote ontbosser is en dat zij geen compensatie hoeft te betalen? Je moet een keuze maken. Ik heb ervoor gekozen de prijs op te trekken, maar toch redelijk te blijven. Ik wil mensen niet afschrikken. Straks durft niemand nog bomen te planten op bijvoorbeeld een stuk bouwgrond uit vrees dat ze het later niet meer mogen kappen. Ik hou mijn hart vast daarvoor. De groene oppositie moet trouwens geen kritiek hebben, want het is Vera Dua die destijds dat bedrag zelfs verlaagde. En wat vaak vergeten wordt in deze discussie, en dat klinkt misschien raar, maar een boom heeft ook altijd de functie gehad om gekapt te worden. Een boom kan niet eeuwig blijven staan. Maar je moet dat verantwoord doen en ervoor zorgen dat je bosbestand intact blijft.

Blijft de ambitie van Pact 2020, 10.000 hectare extra bos, overeind? Mag men u daarop afrekenen?

Ja, dat mag. Dat is mijn ambitie. We hebben nu trouwens ook de 8 miljoen uit het compensatiefonds vrijgemaakt. Dat zal allemaal effect hebben.

De kritiek op uw natuurbeleid komt van alle kanten, zelfs coalitiepartners noemen u een marionet van de Boerenbond. Hoe houdt u zich overeind?

Eén: ik ben geen marionet. Ik sta heel stevig in mijn schoenen. En twee, nogmaals: het is niet makkelijk om in een kleine regio als Vlaanderen evenwichten te vinden. Je moet stap per stap werken. Als je alles overhaast doet, of gaat procederen zoals sommigen leuk vinden, dan zal het niet lukken.

‘Ik vind het wel frustrerend dat de resultaten die ik wel degelijk boek, niet benoemd worden.’

U klinkt cynisch?

Nee, ik voel mij zeker niet cynisch. Maar het is toch zo? Sommigen geloven blijkbaar dat je klimaatbeleid kan afdwingen via de rechtbank. Dat is niet mijn model. Ik wil compromissen sluiten om oplossingen te vinden. Ik vind het wel frustrerend dat de resultaten die ik wel degelijk boek, niet benoemd worden. Kijk naar het groeiende visbestand in onze rivieren. Dat is het resultaat van jarenlange investeringen in de waterkwaliteit. Maar voor sommigen is het nooit genoeg. Trouwens, dat de kritiek van alle kanten komt, klopt niet. Ze komt uit één hoek.

Natuurpunt, Bos+, vzw Klimaatzaak, Wouter Deprez, Dirk Draulans, dat zijn toch geen enkelingen?

Dirk Draulans en Wouter Deprez zitten bij Natuurpunt, dat is dezelfde hoek. Dit gaat om een beperkt aantal roepers. Ik daag iedereen uit om de debatten in het parlement te volgen. Daar zal je merken dat er een breed draagvlak is voor wat ik doe. En dat is voor mij de essentie.

(Interview: De Zondag/Paul Cobbaert)

Partner Content