Echtgenote Essent-topman beslist niet over Belgisch dossier

(Belga) De Europese Commissie verzekert dat de echtgenote van een Essent-topman actief bij de Commissie “niet beslist” over het dossier rond de Belgische blokkering van de energieprijzen. Bovendien zijn extra maatregelen getroffen om de onafhankelijkheid van de besluitvorming te vrijwaren, luidt het.

De krant De Morgen citeert een anoniem regeringslid dat zich ernstige vragen stelt bij de bedenkingen van de Europese Commissie over de Belgische bevriezing van de energieprijzen. “Uitgerekend de echtgenote van een topman bij Essent buigt zich als Europees ambtenaar over dit dossier. Dat kan toch niet. Het komt neer op pure belangenvermenging”, luidt het. Maar dat spreekt de Europese Commissie met klem tegen. “De betrokken persoon is niet de expert actief op dit dossier”, verzekert woordvoerster Marlene Holzner. “Ze werkt in het lager management en is verantwoordelijk voor de elektriciteit- en gasmarkt in een hele reeks EU-lidstaten, waaronder België.” Hoe dan ook wordt over de Belgische maatregel beslist door verschillende mensen “van het midden- en topmanagement”, luidt het voorts. De betrokkene waarschuwde de directeur-generaal trouwens dat er mogelijk sprake kon zijn van belangenvermenging, “volledig in lijn met de transparantieregels” van de Commissie. Er is dan ook voor gezorgd dat de betrokkene de ontmoeting met de Belgische autoriteiten niet voorzat. Ook Essent benadrukt dat het “met gepaste omzichtigheid en objectiviteit” gehandeld heeft in dit dossier. “Essent houdt zich aan een deontologische code en respecteert die ten allen tijde”, luidt het nog in een statement. (KME)

Partner Content