Duizendtal mensen betogen tegen hoofddoekenverbod in hoger onderwijs

Duizendtal aanwezigen op betoging tegen hoofddoekenverbod in hoger onderwijs. © Belga Image

Op de Brusselse Kunstberg hebben zondag, volgens de politie, ongeveer 1200 mensen deelgenomen aan een manifestatie tegen een hoofddoekenverbod in het hoger onderwijs.

Het protest komt er na een veelbesproken arrest van het Grondwettelijk Hof, dat begin juni oordeelde dat het verbod op het dragen van zichtbare religieuze kentekens, zoals een hoofddoek, niet in strijd is met de godsdienstvrijheid of het recht op onderwijs.

Vooral op de sociale media werd de voorbije weken veel onvrede geuit over het arrest. De manifestatie van zondag, waarbij de meeste aanwezigen een mondmasker droegen, werd dan ook georganiseerd onder de noemer ‘#HijabisFightBack Protest’.

Volgens de politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene namen aan de manifestatie ongeveer 1.200 mensen deel, verdeeld in drie groepen. De organisatoren spreken over duizenden deelnemers.

Verschillende vrouwen namen tijdens het protest plaats op de trappen van de Kunstberg, getooid in hoofddoek én typisch afstudeerhoedje, als teken van protest tegen wat zij als de uitsluiting ervaren van een deel van de bevolking. ‘Neutraliteit is geen uitsluiting’, was te lezen op de borden die ze vasthielden.

Het arrest van 4 juni zegt dat verbod op zichtbare religieuze kentekens dat in de Brusselse hogeschool Francisco Ferrer van kracht is, bedoeld om een ‘neutrale’ omgeving te creëren, niet in strijd is met de grondwet.

De zaak werd in 2017 aanhangig gemaakt door enkele leerlingen van de school, die tegen de neutraliteitsbepaling in het schoolreglement naar de rechtbank van eerste aanleg trokken. Die speelde de vraag door aan het Grondwettelijk Hof, dat voor zijn arrest een decreet van de Franse gemeenschap, waarop het schoolreglement gebaseerd is, tegen het licht hield.

De Franstalige ministers van de Brusselse regering zijn gewonnen voor het opheffen van elk verbod op het dragen van religieuze kentekens voor leerlingen van het hoger onderwijs, met ingang van komend schooljaar.

Partner Content