Doorbraak in Grimbergen: Vlaams Belang-medewerker gaat als onafhankelijke zetelen

Campagneposter van het Vlaams Belang voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018. © Belga

Het Grimbergs gemeenteraadslid Luk Raekelboom, die verkozen was op de lijst Vernieuwing van Bart Laeremans, gaat als onafhankelijke zetelen.

Luk Raekelboom, die werkzaam is voor de fractie van het Vlaams Belang in het Vlaams parlement, komt daarmee tegemoet aan een van de voorwaarden die de statutaire commissie van Open Vld gesteld had aan de lokale Open Vld-afdeling om samen met Vernieuwing en N-VA een coalitie te vormen in Grimbergen.

Vanaf het ogenblik dat Open Vld en N-VA in Grimbergen bekendmaakten met Vernieuwing in zee te willen gaan ontstond er veel protest omwille van het vermeende doorbreken van het cordon sanitair rond het Vlaams Belang. Vernieuwing wordt geleid door Bart Laeremans die van 1995 tot 2014 in het parlement zetelde voor achtereenvolgens het Vlaams Blok en het Vlaams Belang om een jaar later uit de partij te stappen.

Een van de verkozenen van Vernieuwing – Luk Raekelboom – bleek echter nog steeds actief in de regionale werking van het Vlaams Belang en bovendien te werken voor de partij in het Vlaams parlement. De statutaire commissie van Open Vld besliste hierop dat er omwille van het cordon sanitair rond het Vlaams Belang er geen samenwerking kon zijn tussen de lokale Grimbergse afdeling en Vernieuwing indien Raekelboom niet ofwel ‘afstand deed van zijn gemeentelijk mandaat’, ‘als onafhankelijke ging zetelen’ of ‘volledig en professioneel brak met de partij’.

Raekelboom besliste ondertussen reeds ontslag te nemen uit de regionale werking van het Vlaams Belang maar dit bleek onvoldoende. In een mededeling laat Raekelboom weten dat hij onmogelijk kan tegemoet komen aan de vraag om zijn werk voor het Vlaams Belang op te geven. Hij is evenmin bereid om zijn mandaat als gemeenteraadslid niet op te nemen.

‘Om de zaak te deblokkeren en de nieuwe coalitie in Grimbergen mogelijk te maken is er rationeel dus geen andere beslissing mogelijk dan uit de fractie van Vernieuwing te treden, ook al valt deze beslissing mij op velerlei vlakken, zeker ook menselijk, ontzettend zwaar’, aldus Raekelboom die zijn beslissing inzake de terugtreding uit regionale bestuursfuncties bij het Vlaams Belang overigens handhaaft.

In een reactie stelt Bart Laeremans “met nederigheid en grote erkentelijkheid kennis te nemen van de beslissing van Raekelboom”. Tegelijk haalt hij fel uit naar Open Vld. “Het blijft voor ons een absurd, onwezenlijk en ongezien verhaal dat de moederpartij van een coalitiepartner zomaar oplegt dat een van onze verkozenen onze fractie moet verlaten”.

Volgens Laeremans hanteert de statutaire commissie van Open Vld ‘een zeer oneigenlijk en absurde interpretatie van het zogeheten ‘cordon sanitaire’. “Raekelboom werd immers verkozen op een zuiver lokale lijst, met een zuiver Grimbergs programma, die bovendien op geen enkele wijze gesponsord werd vanuit partijhoek. Hij is al sinds 2012 verkozen voor onze partij en heeft zich steeds correct van zijn taak gekweten als mandataris. Op geen enkel moment heeft hij zijn mandaat aangewend voor nationale partijpolitieke doeleinden. Hij ondertekende tevens onze beginselverklaring dat Vernieuwing een onafhankelijke Grimbergse ledenvereniging is en nam een tijd terug ontslag uit zijn regionale functies voor het Vlaams Belang”, aldus Laeremans.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content