Di Rupo wil deontologische code voor detachering magistraten naar kabinetten

(Belga) Premier Elio Di Rupo wil dat er snel een deontologische code komt voor de detachering van parketmagistraten naar de ministeriële kabinetten. Dat heeft hij verklaard in de Kamercommissie Justitie. Op de aanbeveling van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) om de detachering te verbieden, behalve naar het kabinet Justitie, gaat de premier niet in.

De eerste minister moest in het parlement antwoorden op interpellaties van Sophie De Wit (N-VA), Stefaan Van Hecke (Groen) en Bert Schoofs (Vlaams Belang). Aanleiding was de vaststelling dat op de kabinetten van de nieuwe regering drie magistraten aan de slag zijn, van wie twee buiten het kabinet-Justitie. De interpellanten herinnerden aan het advies van de Fortis-onderzoekscommissie, die enkele jaren terug had aanbevolen dat een detachering van magistraten enkel zou kunnen indien dat noodzakelijk zou zijn voor het functioneren van de minister. De HRJ ging nog een stap verder en ijvert voor een verbod op de detachering van leden van het openbaar ministerie, tenzij naar het kabinet-Justitie. Premier Di Rupo liet weten dat er vijf parketmagistraten naar de beleidscellen werden gedetacheerd, van wie drie bij Justitie, één op het kabinet Binnenlandse Zaken en één bij het kabinet Economie. Hij noemde de adviezen van de HRJ “interessant, maar niet bindend, noch voor het parlement, noch voor de regering”. Wel opteert de regering voor de omkadering van detacheringen door middel van deontologische regels. De HRJ werd daarover al gepolst en de minister van Justitie heeft de HRJ intussen gevraagd “dit werk te versnellen”, luidde het. (KAV)

Partner Content