Meryame Kitir (SP.A)

‘Deur naar sociale dumping staat nog altijd open’

Meryame Kitir (SP.A) Federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid.

Kamerlid Meryame Kitir (SP.A) vraagt aan Marianne Thyssen dat ze in haar laatste twee jaar als eurocommissaris haar macht zal gebruiken om sociale dumping definitief te weren uit de Europese Unie.

Beste Marianne,

Morgen, woensdag 1 november, heeft u wat te vieren. Dan bent u precies drie jaar Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken. U wist als geen ander dat er heel wat werk op de plank lag om de Europese onvolmaaktheid op de arbeidsmarkt recht te trekken. Maar u begon er met volle moed aan. Ik had het volste vertrouwen in u om van Europa een eerlijke(re) plek te maken. Een Unie waar een Poolse bouwvakker hier bij ons hetzelfde loon naar werken krijgt als zijn Belgische collega. Een Unie waar een verpleegster uit Portugal hier bij ons niet onder de prijs wordt betaald, waardoor een Vlaamse verpleegster niet voor haar job hoeft te vrezen. Een Unie waar een Vlaams transportbedrijf niet hoeft in te krimpen, te verhuizen of failliet te gaan, omdat alle Europese transportbedrijven hun sociale bijdragen netjes eerlijk betalen. Een Unie kortom, die komaf maakt met de ‘sociale concurrentie’ tussen lidstaten.

‘Deur naar sociale dumping staat nog altijd open’

Toen u drie jaar geleden in Europa begon, besefte ook u dat de detacheringsrichtlijn – concreet: als iemand uit een ander land tijdelijk hier komt werken én in dat land al sociale zekerheid betaalt, dan hoeft die werknemer die hier niet nog eens te betalen – een onvolmaakt bouwwerk was. België past die richtlijn sinds 2002 dan wel maximaal toe, maar snel bleek ze ruim onvoldoende om sociale fraude, hoofdzakelijk met werknemers uit Oost-Europa, tegen te gaan. Daarom voerde de vorige regering, met socialisten, eigenhandig een antimisbruikbepaling in: wie sociale zekerheid betaalt in het land van herkomst, moe(s)t ook een attest van dat land in kwestie voorleggen. Geen attest? Dan betaal je hier mee aan de sociale zekerheid. Punt. Simpel, correct en efficiënt dus. Precies om de fundamenten van onze solidaire samenleving niet te ondergraven. Precies om te vermijden dat onze kmo’s failliet gaan, Belgische werknemers ontslagen en buitenlandse werknemers uitgebuit worden. Toch vond uw Commissie dat we het Europese dogma van vrij verkeer van personen op die manier beknotten, en dagvaardde ze België voor het Europees Hof van Justitie. Begrijpe wie begrijpen kan.

Intussen werkte u – samen met de Europese ministers van Werk – aan een compromis. U maakte van gelijk loon voor hetzelfde werk eindelijk het enige en geldende principe in de hele Unie. Good job. Maar helaas liet u wat u dringend moest aanpakken onaangeroerd: de sociale bijdragen die te veel malafide werkgevers – vaak in de transport en in de bouwsector – voor buitenlandse werknemers hier bij ons niet of te weinig betalen. Dat oplossen doe je alleen met een afdwingbare regel: de bijdrage betaal je in het werkland en de opbrengst ervan wordt doorgestort naar het uitzendland. Dat is duidelijk, eenvoudig en zeker, in plaats van zoals nu een grijze zone te behouden waarin je telkens onder een ander sociaal zekerheidsstelsel valt. Een grijze zone die fraude mogelijk blijft maken.

De deur voor sociale dumping blijft dus nog altijd open. Dat gaf onze minister van Werk Kris Peeters grif toe. Ook vandaag nog moet ik dus Belgische werknemers (en hun werkgevers die het spel wel eerlijk spelen) gelijk geven, als ze zeggen dat dit niet genoeg is. In een tijd dat de geloofwaardigheid van de Unie op het spel staat, verwacht ik van u vastberadenheid en doorzettingsvermogen om ook hen een toekomst te bieden waarin zij kunnen geloven. Met u heeft België eindelijk een cruciale vertegenwoordiger op een cruciale positie om sociale dumping definitief te weren. U hebt nog twee jaar die macht, gebruik die dan ook.

Warme groet alvast,

Meryame

Partner Content