Demir verwerpt beroep 3M en verstrengt zelf lozingsnormen PFAS

Zuhal Demir © Belga Image

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verwerpt het beroep dat 3M had ingediend tegen de beslissing van de Antwerpse deputatie om de lozingsnormen van het bedrijf in Zwijndrecht te verstrengen. Bovendien legt de minister nu nog strengere normen op voor de negen betrokken PFAS en dat met onmiddellijke ingang.

In oktober vorig jaar legde de deputatie strengere lozingsnormen op voor 9 PFAS – een verzamelnaam voor bepaalde synthetische stoffen die zo goed als onmogelijk af te breken zijn. De normen zouden meteen ingaan en tussen 1 en 20 microgram per liter liggen. Voor PFOS bijvoorbeeld werd de norm aangeschroefd tot 0,1 microgram per liter. 3M ging echter in beroep tegen het besluit van de deputatie, waardoor het dossier op het bord van Demir terecht kwam. Zij beslist op advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie om de betrokken lozingsnormen voor alle genoemde stoffen te verstrengen tot maximum 0,1 microgram per liter en dat met onmiddellijke ingang, meldt de minister maandag.

De norm die al was voorzien voor PFOS, geldt dus ook voor 8 andere stoffen. Voor andere, niet nominatief in de vergunning genoemde stoffen, worden bijzondere voorwaarden opgelegd waarbij een aparte lozingsnorm aangevraagd moet worden. ‘Van bedrijven zoals 3M verwacht ik dat ze ten volle investeren om de aanwezige concentraties van gevaarlijke stoffen tot het strikte minimum te beperken. Er zal nauw op toegezien worden dat deze lozingsnormen gerespecteerd worden en bij overtredingen zal ingegrepen worden, zoals eerder ook al gebeurde via veiligheids- en bestuurlijke maatregelen tegen de multinational’, benadrukt Demir.

Partner Content