Opinie

Christine Defraigne (MR)

Defraigne over bezoek Iran: ‘Nog lange weg voor mensenrechten, maar moeten we hen blijven isoleren?’

Christine Defraigne (MR) Senaatvoorzitster

Christine Defraigne ontkent de uitspraken gedaan te hebben in Iran waarvoor vrouwenrechtenactiviste Darya Safai haar op de korrel nam. ‘Tijdens dit officiële bezoek zijn wij noch naïef, noch toegeeflijk geweest.’

Beste mevrouw Safai

Ik heb kennis genomen van uw opiniestuk. U doet aan desinformatie door woorden in mijn mond te leggen die ik niet heb uitgesproken. Uw artikel is een aaneenschakeling van leugens, een schandelijke verdraaiing van uitspraken die werden gedaan tijdens het officiële bezoek aan Iran.

Defraigne over bezoek Iran: ‘Nog lange weg voor mensenrechten, maar moeten we hen blijven isoleren?’

Welke zijn uw bronnen? De Iraanse pers, waarvan u zelf het gebrek aan vrijheid aanklaagt en die u als een lakei van het regime bestempelt? Deze media waren trouwens niet aanwezig bij de meeste ontmoetingen tijdens dit officiële bezoek. Waarom hebt u de leden van de afvaardiging niet bevraagd om uw informatie na te trekken? Ik heb geen enkel telefoontje van u ontvangen. Al mijn uitspraken, alsook die van de overige leden van de afvaardiging, kunnen worden bevestigd door de Belgische ambassadeur in Iran, die aanwezig was bij alle ontmoetingen. Ook aan hem hebt u niets gevraagd.

Ik betreur uw flagrant gebrek aan onderscheidingsvermogen en professionalisme. Uw werkmethode wijst op een fundamentele intellectuele oneerlijkheid. Dit is grotesk en onbeduidend. Maar de waarheid moet gezegd worden.

Tijdens dit officiële bezoek zijn wij noch naïef, noch toegeeflijk geweest. Dankzij de Belgische ambassade in Iran hebben wij verschillende hooggeplaatste personen kunnen ontmoeten: de president, de minister van Buitenlandse Zaken, de vice-eerste minister bevoegd voor Kinder- en Vrouwenzaken, de Voorzitter van het parlement, de raadgever van de Opperste Leider, maar ook de Voorzitter van de Raad voor de mensenrechten in Iran.

‘Wij hebben het onomwonden gehad over de doodstraf, de mensenrechten, de vrijheid van de vrouw, de strijd tegen het radicalisme en de vrijheid van meningsuiting’

Tijdens deze ontmoeting hebben wij het onomwonden gehad over de doodstraf, de mensenrechten, de vrijheid van de vrouw, de strijd tegen het radicalisme en de vrijheid van meningsuiting. Ook het lot van de student Hamid Babai werd aangehaald, en de censuur waarvan de kranten De Standaard en La Libre in Iran het slachtoffer zijn. De afvaardiging heeft dus een aantal belangrijke en duidelijke boodschappen overgebracht. De dialoog die op sommige punten is aangevat, verdient te worden voortgezet en uitgediept in eenzelfde klimaat van openhartigheid en respect.

Ik heb geen enkele les te leren op het vlak van vrouwenrechten en laïciteit. Mijn hele persoonlijke en professionele leven lang, als advocate en als politica, heb ik het voortouw genomen in deze strijd. U hebt het recht niet om om het even wat te schrijven. Ik zie er slechts een kwaadaardige manier in om het werk van de Senaat tijdens dit bezoek te destabiliseren.

Iran opent zich beetje bij beetje sinds de kernovereenkomst. Er is zeker nog een lange weg te gaan, niet in het minst op het vlak van de mensenrechten. Moeten wij hen daarom blijven isoleren? Ik ben de mening toegedaan dat dialoog en openheid zaken in beweging kunnen brengen.

Dit bezoek was een voortzetting van de ontmoetingen met de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V), en een voorbode van de ontmoetingen die zullen plaatsvinden in november 2016.

Zo wil ons land zijn diplomatieke betrekkingen met Iran versterken. Ik ben er trots op, in opdracht van het Bureau van de Senaat, België te hebben vertegenwoordigd op een zending die een succes was, wat sommigen er ook van mogen denken.

Partner Content