Defensie vecht tegen windmolens

© iStock

Defensie scherpt de regels voor windmolens rond luchtmachtbasissen aan, terwijl Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) net wil dat ze worden versoepeld. Die laatste reageert not amused, zo schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad dinsdag.

Defensie besliste om uit veiligheidsoverwegingen een totaalverbod voor windmolens in te stellen rond de luchtmachtbasissen van Koksijde en Florennes, terwijl er vroeger al beperkingen golden. ‘Spijtig dat Defensie nog defensiever wordt. Ook de ­federale overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid’, reageert minister Tommelein ontgoocheld. Het gaat namelijk om interessante zones voor windenergie.

Naast de invoering van strengere regels vraagt Defensie volgens Tommelein bovendien meer aanvullende studies om de gevolgen van de plaatsing van windmolens in te schatten, waardoor zowat heel Vlaanderen aan bijkomend onderzoek wordt onderworpen. De regels dwarsbomen de Vlaamse energie- en klimaatplannen. Tommelein rekent tegen 2020 op een forse inhaalbeweging om de Europese doelstellingen inzake hernieuwbare energie te halen. Met de extra beperkingen wordt dat nog moeilijker.

De windenergiesector overlegt al ruim een jaar met Belgocontrol, Defensie en de Vlaamse overheid over een versoepeling van de normen. Belgocontrol is bereid oplossingen te zoeken, maar Defensie is terughoudend. Minister Steven Vandeput (N-VA) zegt zich bewust te zijn van het belang van windenergie en zich daarvoor in te spannen, maar verdedigt toch de ingreep.

‘De normen voor windturbines evolueren en hun impact op communicatie, navigatie en surveillance dus ook. Dit beïnvloedt de vliegveiligheid. Vergeet niet dat een F-16-piloot door zijn snelheid de wieken van een windmolen niet kan zien draaien’, klinkt het.

Partner Content