“Deeltijdse arbeid na ziekte kan en moet flexibeler”

(Belga) Wie na een (langdurige) ziekte het werk wil hervatten, kan in het kader van de ziekteverzekering opnieuw deeltijds aan de slag, mits toelating van de adviserend geneesheer. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) roept op het systeem soepeler toe te passen. (ex-)Kankerpatiënten hebben er immers baat bij het werk geleidelijk aan op te voeren en bijvoorbeeld weer voor 60 of 70 pct te gaan werken. Dat vergemakkelijkt hun reïntegratie.

Het systeem maakt het mogelijk de ziekte- of invaliditeitsuitkering gedeeltelijk te behouden en te cumuleren met het inkomen uit de hervatte arbeid. Volgens de VLK gaan veel adviserend geneesheren er echter verkeerdelijk van uit dat het systeem maximaal een halftijdse tewerkstelling toelaat. Navraag bij het RIZIV leert dat een flexibelere toepassing van de wet perfect mogelijk is, luidt het. De organisatie roept de adviserend geneesheren op zich soepeler op te stellen. (ex-)Kankerpatiënten hebben baat bij de maatregel. In het kader van de campagne “Werken na Kanker” (van eind augustus – begin september) kreeg de VLK meer dan 350 getuigenissen van patiënten binnen over werkhervatting en hun problemen daarbij. Het blijkt voor hen een noodzaak om het werk, in eerste instantie, deeltijds en geleidelijk te kunnen hervatten en zo beter om te gaan met de neveneffecten van een kankerbehandeling. Door hen bijvoorbeeld weer voor 60 of 70 pct te laten werken, verloopt de reïntegratie ook makkelijker, luidt het. (JDH)

Partner Content