De Wever: ‘Katholiek onderwijs heft zichzelf de facto op’ – Bisschop Bonny: ‘Er is nog niets beslist’

Bart De Wever © Belga

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft gereageerd op de plannen van het katholiek onderwijs om moslimleerlingen meer ruimte te geven. ‘Als men ruimte inlast voor de islam, waarom dan ook niet voor de leer van het vliegend spaghettimonster?’ Al de hele dag komen er heftige reacties op het voorstel. Bisschop Bonny benadrukt dat er nog niets beslist is.

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft gereageerd op de plannen van het katholiek onderwijs om moslimleerlingen meer ruimte te geven. Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat moslims en andersgelovigen namelijk een volwaardige plek geven op school.

Door een grote omwenteling komt er op scholen met zeer veel moslims meer plaats voor hoofddoeken, speciale plekken om te bidden en vrijwillige islamles buiten de schooluren. “Het is een ambitieus project, maar uit onderzoek blijkt dat onze identiteit helemaal verwatert als we niets doen. Wij houden onze scholen een spiegel voor om een nieuwe stap te zetten”, aldus topman Lieven Boeve.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

De Wever: ‘Waarom niet de leer van het vliegend spaghettimonster?’

“Als men naast het traditionele katholieke geloof ook ruimte inlast voor de islam, dan moet men consequent zijn en ook de deur openzetten naar andere levensbeschouwingen”, reageert Bart De Wever.

“Waarom dan geen zedenleer? Of de leer van het vliegend spaghettimonster? Dan moet je de lijn doortrekken. En wat is dan nog het onderscheidende project van het katholieke onderwijs? “

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

‘Een van fundamenten van Vlaamse samenleving onderuit’

Dat de Guimardstraat op een blauwe woensdagochtend met zo’n voorstel tot hervorming komt, is haast niet te vatten, vindt De Wever. “De dag voor Hemelvaart deelt het hoofd van het katholiek onderwijs doodleuk mee dat het een van de fundamenten van zijn project – en dus bij uitbreiding van de Vlaamse samenleving – onderuit slaat.

De Guimardstraat is zich blijkbaar aan het specialiseren in zichzelf vernietigende hervormingen. Na de brede eerste graad en de domeinscholen, nu dit. De top van het katholiek onderwijs heeft voor zichzelf uitgemaakt dat een onderscheidend pedagogisch project voor hen niet meer hoeft.”

Bisschop Bonny: ‘Er is nog niets beslist’

“Over het invoeren van maatregelen zoals gebedsruimtes voor moslims, het toelaten van hoofddoeken of een extracurriculair vak islam in katholieke scholen, is nog niets fundamenteels beslist.” Dat zegt Olivier Lins, de woordvoerder mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en referent voor het katholiek onderwijs bij de Bisschoppenconferentie. De woordvoerder noemt de plannen van topman Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet meer dan “een proefballon”.

“Een proefballon die wel veel wind veroorzaakt, maar dat is niet echt nodig, want er is nog niets beslist hierover op het niveau waar die beslissing moet genomen worden”, aldus de woordvoerder van de bisschop. Of ze dan niet ingelicht zijn over de plannen in het katholiek onderwijs bij de instanties van de katholieke Kerk in Vlaanderen? “Er wordt al heel lang gesproken over de zogeheten dialoogschool”, zegt Lins, “en in die zin is wat Lieven Boeve zegt geen nieuwsfeit voor ons, maar over de fundamentele invulling van waar we naartoe ging met ons onderwijskundig project is er nog geen beslissing gevallen.

Op de inhoud van wat hier voorgesteld wordt, wil de bisschop dan ook niet ingaan, net omdat er nog niets beslist is.”

GO: ‘Waarom dan nog verschillende netten in stand houden?’

“De plannen van Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om de katholieke scholen meer open te stellen voor moslimkinderen wijst er volgens mij op dat het katholiek onderwijs in zijn zoektocht naar de eigen identiteit kiest voor meer openheid”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, “maar ik denk ook dat zulks wringt met het pedagogisch project van het katholiek onderwijs dat bij mijn weten altijd is uitgegaan van het eigen geloof.”

“In feite schuiven ze nu op naar ons pedagogisch project”, vervolgt Verdyck. “We zijn altijd uitgegaan van het respect voor alle opinies in Vlaanderen en we geven dus niet, zoals de katholieken, een preferentiële voorrang aan het eigen geloof.”

“Bij GO! kadert die visie ook in een visie op het bieden van gelijke kansen en het bevorderen van de sociale mobiliteit”, aldus Raymonda Verdyck. “Anderzijds doet het wel vragen rijzen naar de betekenis van de vrijheid van onderwijs. Wat is het nut van het in stand houden van verschillende netten en een versnipperd onderwijslandschap, als je uiteindelijk hetzelfde project deelt? ”

Zouden de plannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook kunnen ingegeven worden door concurrentieredenen? Is het een strategie om in een grotere vijver te kunnen vissen? “We hebben al vaker gezegd dat onderwijszaken niet vanuit marketingdenken mogen bekeken worden”, reageert Verdyck. “Dat het Gemeenschapsonderwijs met zijn project groeit kan een rol spelen, maar ik denk dat het ook komt, doordat de katholieken worstelen met hun identiteit in een veranderende samenleving.”

Eerder op de dag waren er ook al heel wat politieke reacties:

Open Vld: ‘Godsdienst is niet de kerntaak van onderwijs’

Ook Open Vld reageert afwijzend op de plannen van het katholiek onderwijs om moslimleerlingen meer ruimte te geven. “Men maakt handig gebruik van de moslimgemeenschap om de secularisering van de maatschappij tegen te gaan”, vindt onderwijsspecialiste Ann Brusseel.

Ze ziet er een manoeuvre in: “Ik merk al enige weken zenuwachtigheid in katholieke kringen over het feit dat er bij de publieke opinie veel steun is voor de scheiding tussen kerk en staat in de grondwet”, zegt ze. “Ik heb eerbied voor ieders geloof, maar godsdienst is niet de kerntaak van het onderwijs.”

Stragegie om meer leerlingen aan te trekken

Wat Lieven Boeve wil invoeren is ook geen echte dialoogschool, vindt Brusseel. “Het gemeenschapsonderwijs brengt leerlingen van verschillende religies samen en maakt werk van een echte dialoog tussen de levensbeschouwingen. Dat kan je niet doen in islamlessen na de schooluren.”

Het parlementslid ziet in de demarche van het katholiek onderwijs vooral een strategie om meer leerlingen aan te trekken. “Als je het marktaandeel wil vergroten is het immers belangrijk de groepen aan te spreken die het sterkst groeien.”

Groen: ‘Op school is er geen plek voor hokjesdenken’

“Groen wil dat kinderen in al hun diversiteit samen op school en samen in de klas kunnen zijn. Op school is er geen plek voor hokjesdenken. De klas is de ideale plaats om samen het gesprek aan te gaan”, reageert Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

“Het is hoog tijd dat de Vlaamse regering en Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) een visie en een beleid ontwikkelen dat inspeelt op de diversiteit in het onderwijs. Een vak burgerschap en levensbeschouwing is volgens Groen de ideale hefboom om er in scholen mee vooruit te kunnen gaan. Vandaag moeten we mensen vooral samenbrengen. En dat betekent soms letterlijk, samen in de klas zetten. Een vak levensbeschouwing en burgerschap is zo een moment. Voor Groen kunnen levensbeschouwelijke vakken als optie worden aangeboden”, aldus Meuleman.

‘Minister moet snel vooruitgang kunnen boeken’

“Het katholiek onderwijs zoekt actief naar antwoorden op hoe de samenleving in elkaar zit, en dat is positief. We hopen dat het volledige onderwijsveld in die richting gaat en actief vorm geeft aan pluralisme, en zich niet beperkt tot een wat verkrampte neutraliteit”, vervolgt Meuleman.

“We zien dat meer en meer politieke partijen dit idee genegen zijn. De minister moet dus snel vooruitgang kunnen boeken”, besluit Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman, die de minister er woensdagnamiddag over ondervraagt in het Vlaams parlement.

Vlaams Belang: ‘Vrijwillige islamisering’

Vlaams Belang noemt de plannen van het katholiek onderwijs dan weer “te gek voor woorden”. “De plannen komen, gezien de snelle aangroei van het aandeel moslimleerlingen in ons onderwijs, de facto neer op een vrijwillige islamisering”, stelt Vlaams fractieleider Chris Janssens.

“Met deze nieuwe knieval voor de islam is weer een volgende stap gezet in de islamisering van onze samenleving”, reageert Chris Janssens. “De islam staat haaks op de Europese waarden en op de verworvenheden van onze democratische samenleving. Dat in geen enkel moslimland de vrijheid van godsdienst of meningsuiting is gewaarborgd, maakt dit meer dan voldoende duidelijk. Het katholiek onderwijs weet niet waar het aan begint: islamisering begint met het faciliteren van de islam en eindigt met het verdwijnen van de vrijheid van niet-moslims.”

Bovendien lijdt het geen twijfel dat de maatregel de weg zal effenen voor groepsdruk op allochtone leerlingen die geen hoofddoek willen dragen of niet willen bidden op school, denkt Vlaams Belang “Kortom, de maatregel zal segregatie in onze scholen in de hand werken en religieuze conflicten veroorzaken.”

(Belga/NSK/SD

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content