Peter Mertens (PVDA)

‘De Turteltaks is de nederlaag van deze regering. Alleen weet ze dat nog niet’

Peter Mertens (PVDA) Voorzitter PVDA

Vanaf 1 maart zal elk gezin, elke alleenstaande, elke zelfstandige in Vlaanderen minstens 100 euro extra Turteltaks betalen. Niemand wil de vader of de moeder zijn van een Turteltaks die gedoemd is om te mislukken, schrijft Peter Mertens. Het goede nieuws is dat de taks ook onnodig is, en dat er een betaalbaar, duurzaam en sociaal alternatief bestaat.

Vanaf 1 maart zal elk gezin, elke alleenstaande, elke zelfstandige in Vlaanderen minstens 100 euro extra Turteltaks betalen. Iedereen honderd euro extra. Of je rijk bent of arm. Of je zuinig bent met energie of juist kwistig. Of je alleenstaande bent of met een gezin woont. Deze regering viseert ons allemaal. En tegelijkertijd spelen ze allemaal voor Maagd Maria. De Turteltaks is blijkbaar verwekt en ter wereld gekomen via een onbevlekte ontvangenis. Niemand is er verantwoordelijk voor. Zegt men.

De Turteltaks is de nederlaag van deze regering. Alleen weet ze dat nog niet

De Turteltaks, heeft geen ouders. Wat zegt het spreekwoord? Het spreekwoord zegt: “De overwinning telt vele ouders. Maar de nederlaag is een weeskind.” Niemand wil de vader of de moeder zijn van een Turteltaks die gedoemd is om te mislukken. Zaterdag stond in de krant: “de Turteltaks is de molensteen rond de nek van de Vlaamse regering.” Als niemand de Turteltaks wil erkennen als zijn kind, dan is het omdat iedereen beseft dat de Turteltaks onhoudbaar is.

“Rutten, Vanden Bossche, Bourgeois. Neen, geen van hen is de maagd Maria”

Ik weet niet wat voor soort meetlat mevrouw Rutten gebruikt, maar dat haar partij u0022geen millimeter schuldu0022 aan de Turteltaks draagt, is nog geen klein beetje van de pot gerukt.

“Wij hebben geen millimeter schuld aan die Turteltaks”, vertelde Gwendolyn Rutten op 18 januari op de nieuwjaarsreceptie van haar partij, Open VLD. Een mens vraag zich dan af: waar was Open VLD, toen Steve Stevaert in 2000 het systeem van de groenestroomsubsidies uit zijn mouw schudde? Het antwoord: de Open VLD zat in de regering, samen met Groen en met de SP.A. En waar was de Open VLD in 2008 toen Fernand Huts de absurde groenestroomsubsidies kreeg voor zijn zonnepaneelplantages? Jawel, in de regering, samen met sociaaldemocraten en christendemocraten. Meer nog, wat deed de Open VLD in 2010, toen eindelijk werd besloten om een deel van die absurde subsidies af te bouwen? De liberalen hebben toen samen met Groen actie gevoerd tégen de versnelde afbouw van de groenestroomsubsidies. Ik weet niet wat voor soort meetlat mevrouw Rutten gebruikt, maar dat haar partij “geen millimeter schuld” aan de Turteltaks draagt, is nog geen klein beetje van de pot gerukt. Je zou voor minder een totaal ander debat beginnen. Over het kleuteronderwijs bijvoorbeeld.

De Turteltaks kan niet weg, beweert minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zaterdag in De Morgen. “Het is een illusie om te denken dat hernieuwbare energie gratis is. De facturen moeten betaald worden.” Die facturen zijn, dixit Geert Bourgeois, “grotendeels uitgeschreven door de SP.A die nu aan de kant staat te roepen.” De minister-president heeft een kort geheugen. Toen de subsidiekost voor grootschalige zonnepanelenparken catastrofaal ontspoorde, tussen 2009 en 2012, was Freya Van den Bossche (SP.A) minister van Energie, maar wie was evengoed minister in die rampzalige regering-Peeters II? Meer nog, wie zat als vice-minister-president in het kernkabinet waar alle knopen werden doorgehakt? Geert Bourgeois in hoogsteigen persoon. Geert Bourgeois en de N-VA hebben de zaak mee laten ontsporen. Als de Turteltaks ook een Freyafactuur is, dan tegelijk ook een Bourgeoisbelasting.

Als de Turteltaks ook een Freyafactuur is, dan tegelijk ook een Bourgeoisbelasting.

Of het nu Gwendolyn Rutten, Freya Vanden Bossche of Geert Bourgeois is, geen van hen drieën is de Maagd Maria. De Turteltaks, deze onvermijdelijke nederlaag van de Vlaamse regering, heeft vele ouders. En als niemand het durft doen, dan wil ik heb best doen: de verantwoordelijken met naam benoemen. Alle partijen die de voorbije tien jaar in de Vlaamse Regering hebben gezeten hebben boter op het hoofd. Van Groen tot CD&V en SP.A, van Open VLD tot N-VA. En als er één partij is die de mensen recht in de ogen kan kijken, dan is het de PVDA. Wij hebben van bij het begin voor dit debacle gewaarschuwd, en wij gaan door tot de Turteltaks afgeschaft is.

“Als iedereen solidair moet zijn, hoe komt het dan dat Fernand Huts ongestraft aan de subsidiekraan mag blijven hangen?”

Op 20 januari moest de getergde minister van Energie, Annemie Turtelboom, haar taks in het Vlaams Parlement verdedigen: “De schuldenput kan weggewerkt worden als iedereen solidair is. Dit is de manier waarop verantwoordelijke politici zich moeten gedragen.”

Bij die woorden van minister Turtelboom blijven drie vragen open staan. Eerste vraag. Als “iedereen solidair moet zijn”, hoe komt het dan dat Fernand Huts en Jan De Nul ongestraft en stomdronken aan de subsidiekraan mogen blijven hangen? Hoe komt het dat zij jaarlijks miljoenen en miljoenen euro’s subsidie voor hun zonnepaneelplantages blijven binnenrijven? En hoe komt dat gewone gezinnen daar de rekening voor betalen?

Tweede vraag. Als “iedereen solidair moet zijn”, hoe komt het dat een kleine zelfstandige die een frituur uitbaat 1850 euro Turteltaks moet ophoesten, terwijl de 30 grootste stroomslurpers, multinaltionals die rechtstreeks aan het hoogspanningsnet zijn gekoppeld, nul euro Turteltaks moeten betalen?

Nul euro belastingen voor een multinational die woekerwinsten boekt, dat kan toch moeilijk het werk zijn van verantwoordelijke politiek?

Derde vraag, als dit “de manier is waarop verantwoordelijke politici zich gedragen”, hoe komt het dat aan de ene kant van de elektriciteitskabel wij allemaal Turteltaks moeten betalen, terwijl aan de andere kant van die kabel, bij Electrabel, de champagnekurken knallen? Electrabel mag haar kerncentrales 10 jaar langer openhouden en 10 jaar langer woekerwinsten maken. En Electrabel betaalt dit jaar 0 euro belastingen. Nul euro belastingen voor een multinational die woekerwinsten boekt, dat kan toch moeilijk het werk zijn van verantwoordelijke politiek?

Neen, solidariteit, dat betekent niet: de grote vissen weg laten zwemmen. En alle geld halen bij de kleine garnalen. Solidariteit, dat is de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen. Dat is solidariteit, en dat is verantwoordelijke politiek. Maar daar is natuurlijk moed voor nodig. Moed om tegen de gevestigde belangen in te gaan. Moed om naar boven te durven kijken, in plaats van naar beneden.

“De Turteltaks is de nederlaag van deze regering. Alleen weet ze dat nog niet”

De Turteltaks is de nederlaag van deze regering. Alleen weet ze dat nog niet. De paniek is groot. Week na week. Ze schrijven er over. Ze babbelen er over. Ze liegen er over. En ze paniekeren. Ze beschuldigen elkaar, ze trappen de bal wild weg net voor eigen doel.

De Vlaamse ombudsman kocht onlangs de website www.turteltaks.be, omdat – ik citeer – “te veel mensen via internet bij de petitie van de PVDA tégen de Turteltaks uitkwamen.” Ik verzin het niet! De Vlaamse ombudsman wou “de strijd rond het internet winnen”. Dat was mooi geprobeerd. De Vlaamse ombudsman kocht www.turteltaks.be, wij hebben onmiddellijk de website www.turteltaks.vlaanderen gekocht. En daar… de petitie tegen de Turteltaks opgezet. En we hebben ook de website www.turteltaks.info gekocht, en daar onze petitie opgezet. En www. turteltaks.online. En www.turteltaks.org. En www.turteltaks.net. Wie nu op internet meer informatie zoekt over de Turteltaks komt gewoon altijd uit bij de petitie van de PVDA tégen de Turteltaks. Tegen juni willen we graag 50.000 handtekeningen verzamelen tegen deze onrechtvaardige taks. Tegelijkertijd stappen we ook naar de rechtbank, om te bewijzen dat de taks ongrondwettelijk is. Dat doen we alvast samen met 15.000 burgers.

Natuurlijk kan de Turteltaks wél weg!

Dat de Turteltaks niet weg kán, is onzin. In plaats van gezinnen en bedrijven op te zadelen met een ongrondwettelijke energieheffing van 495 miljoen euro per jaar kan de Vlaamse regering perfect kiezen voor rechtvaardige oplossingen. Op PayBackDay hebben we gisteren een PayBackPlan voorgesteld. “Een interessant alternatief. Goed om dit grondig te bekijken”, zo becommentarieerde professor ruimtelijke economie en ruimtelijke planning George Allaert het plan. “Een alternatief dat een discussie in regering en parlement zou verdienen, lijkt me. Politiek is ook durven herdenken.”, zo reageerde Ferre Wyckmans, voormalig algemeen secretaris van LBC-NVK (ACV). Ons voorstel is gebaseerd op drie pijlers.

Eén. Maak korte metten met de woekerrendementen bij meer dan 5.000 commerciële zonnepanelenparken. Hoe rechtvaardig is het dat elk gezin, elke alleenstaande, elke zelfstandige vanaf 1 maart 100 euro Turteltaks moet ophoesten om de lucratieve zonneplantages van havenbaron Fernand Huts te financieren?

De officiële beurswaakhond Creg waarschuwde in mei 2010 al dat de jarenlange, roekeloze oversubsidiëring van fotovoltaïsche energie de samenleving fortuinen zou kosten. Commerciële zonneplantages kregen indertijd 350 euro per megawattuur zonnestroom uitbetaald, 20 jaar lang. In werkelijkheid was er volgens de Creg maar 195 euro subsidie nodig om de parken rendabel uit te baten. Hoelang blijven we dat soort woeker nog aanvaarden? Gezinnen met zonnepanelen moeten sinds vorig jaar een ‘prosumentenvergoeding’ ophoesten van gemiddeld 80 euro per 1000 kilowattuur zonnestroom. Maar grote parken blijven buiten schot. Een ‘zonneplantagetaks’ op commerciële zonneparken is een kwestie van elementaire rechtvaardigheid en levert jaarlijks minstens 115 miljoen euro op.

Waarom zouden we de rode loper uitrollen voor private biomassa-investeerders, als zon en wind goedkoper zijn, en bovendien veel duurzamer?

Twéé. Schrap de subsidies voor grootschalige biomassa-installaties. “Ook zonder de biomassacentrale in Langerlo moeten we naar 10,5 procent groene energie in 2020”, beweert Geert Bourgeois in De Morgen. “De ongemakkelijke waarheid is dat groene energie vreselijk duur is.” Zeg wel! Om de geplande biomassa-mastodonten in Gent en Langerlo in leven te houden ligt een jaarlijks subsidie-infuus klaar van 400 miljoen euro: vreselijk duur, inderdaad. Maar windenergie kost de samenleving een derde minder dan biomassa en zonneparken komen tegenwoordig de helft voordeliger uit. Zonnepanelen op particuliere daken kunnen zelfs zonder één euro subsidie. Een alternatief scenario met 400.000 kleinschalige zonne-installaties bij gezinnen, 250 zonneparken op scholen en openbare gebouwen en 450 windmolens in publiek bezit levert evenveel elektriciteit op, maar kost jaarlijks 186 miljoen euro minder. Waarom zouden we de rode loper uitrollen voor private biomassa-investeerders, als zon en wind goedkoper zijn, en bovendien veel duurzamer?

Drie. Maak snel werk van dat aangekondigde Energiepact met de federale overheid. Met stip bovenaan ons wenslijstje: de nucleaire rente. Voor 2016 komt de geschatte winst uit de kerncentrales op 632 miljoen euro. Daarvan wordt nu nauwelijks 190 miljoen euro afgeroomd. Wij eisen van Electrabel 194 miljoen euro extra om de groene schuldenberg af te lossen. Dat de nucleaire winsten zomaar geprivatiseerd worden, terwijl de samenleving opdraait voor de broodnodige investeringen in groene stroom, dat valt gewoon niet uit te leggen.

Deze drie maatregelen samen – een zonneplantagetaks, het schrappen van biomassacentrales en een verhoogde nucleaire bijdrage van Electrabel – leveren 495 miljoen euro op. Precies genoeg dus om de Turteltaks af te schaffen. Waar wachten we nog op?

Partner Content