Opinie

Wim Van Hees

De laatste tol van de Schelde is niet afgeschaft en van eigen makelij: de Liefkenshoektunnel!

Wim Van Hees Voorzitter en woordvoerder van de vzw Ademloos

Studies wijzen uit dat het (dagelijks tijdelijk) tolvrij maken van de Liefkenshoek een cruciale vermindering van de files kan tot stand brengen, waarvan de economische winst veel hoger is dan de gemiste tolgelden

Zaterdag werd het afschaffen van de tol herdacht en gevierd met een merkwaardig klank en lichtspel op het MAS dat natuurlijk een zeer dankbaar en imposant decor is voor zo’n spektakel. Hierin werd verwezen naar de boze Hollanders. Sinds 1863 zou geen tol meer bestaan op de Schelde. Sinds 1991 bestaat evenwel een tol van Vlaamse makelij ter hoogte van de Liefkenshoek.

Zij brengt inmiddels nog enige tientallen miljoenen euro op die via een financiële constructie naar de N.V. BAM worden versluisd. Studies wijzen uit dat het (dagelijks tijdelijk) tolvrij maken van de Liefkenshoek een cruciale vermindering van de files kan tot stand brengen, waarvan de economische winst veel hoger is dan de gemiste tolgelden.

Het in stand houden van deze tol is dus mede verantwoordelijk voor de dagelijkse files op de ring van Antwerpen, Ook de structurelere oplossingen voor dit probleem zijn gekend, zoals het gebruik van alternatieve routes voor doorgaand verkeer zoals tijdens de moderniseringswerken aan de Ring in 2005, het invoeren van rekeningrijden, het zo snel mogelijk aanleggen van de ondergrondse bretellen rond Antwerpen, zoals voorzien in het Meccano tracé, of het starten van de overkapping van de ring op basis van het voorstel Stramien.

Geen van deze al jaren gekende voorstellen werd tot nu toe ernstig genomen omdat eerst het regeringsplan voldoende ver klaar moest zijn om een MER procedure op te starten met als ultiem doel de aanleg van “De Diepe Wapper” op het weggestemde BAM tracé. Dit is de voorkeursroute van de vlaamse regering, trouw gesteund door het vorige en het nieuwe Antwerpse college.

Antwerpen heeft dus minder te vieren dan op ’t eerste gezicht lijkt. Ze mist vooral een college dat de gezonde belangen van de Antwerpse bevolking centraal stelt.

Partner Content