Opinie

Peter Vanvelthoven & Karin Temmerman (SP.A)

‘De diamantsector vraagt, de N-VA draait’

‘Met de karaattaks krijgen de diamantairs hét gunstregime waar ze al jaren om vragen’, zo schrijven Karin Temmerman & Peter Vanvelthoven in een opiniebijdrage.

Het kan keren, zei een wijze man ooit. In tegenstelling tot wat deze regering en meer bepaald haar schaduwpremier in den treure herhaalde, hebben Hendrik Vuye en Veerle Wouters het licht gezien in de schittering van de diamant. Waar de zogenoemde karaattaks maandenlang werd verkocht als de “langverwachte faire bijdrage van de diamantsector”, geven de N-VA-parlementsleden nu in een opiniestuk grif toe dat de karaattaks de nodige duw is die diamantairs in deze moeilijke tijden kunnen gebruiken. Jawel, de karaattaks: een fiscaal cadeau vermomd als belastingverhoging. Je moet maar durven. Zoveel eerlijkheid van de N-VA’ers verdient een pluim. Bovendien zijn Wouters en Vuye te bescheiden in hun charmeoffensief. Met de karaattaks krijgen de diamantairs immers hét gunstregime waar ze al jaren om vragen.

De diamantsector vraagt, de N-VA draait

In plaats van een opinie te schrijven, hadden de twee zich beter rechtstreeks aan de sector gericht: “Beste diamantairs, u vraagt, wij draaien.” En om de twijfelaars onder hen écht over de streep te trekken: “Volgens alle experten zal Europa onderzoeken of onze karaattaks geen illegale staatsteun is. Zo’n onderzoek is voorbehouden voor subsidies en fiscale gunstregimes, nooit voor belastingverhogingen.”. Met een verwijzing naar Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Fraudebestrijding (sic), als mooie afsluiter, want zij stelde de sector al eerder gerust dat er geen nood is aan meer fiscale controles. “Beste diamantairs, u kunt op uw beide oren slapen, uw broodje is gebakken”. Dit ter inspiratie alvast.

Meest fraudegevoelige sector

Dat diamantairs het niet zo nauw nemen met fiscale regels is oud nieuws. Zo is de helft van de Swissleaks-dossiers, zo’n 200 (!),rechtstreeks gelinkt aan de sector. De Bijzonder Belastinginspectie in Antwerpen en het gerecht hebben trouwens hun handen vol met diamantdossiers. En dat loont. Zo betaalde één onderneming onlangs 150 miljoen euro winstbelasting op een omzet van 2 miljard euro. Volgens het ritme van de karaattaks – het regime dat de regering nu dus voorstelt – zou diezelfde onderneming… 3,8 miljoen euro betalen op diezelfde omzet. Echt moedig, well done!

Geen wonder dat de diamantsector de karaattaks van de regering toejuicht. Hoe dat finaal 50 miljoen euro extra oplevert voor de schatkist is een raadsel. De enige mogelijke verklaring? Dat diamantairs plotsklaps miljarden zwarte omzet aangeven. Een gigantische witwasoperatie voor zowat de meest fraudegevoelige sector, stel je voor! Uiteraard kunnen we niet geloven dat de regering die kaart trekt, terwijl de rest van de bevolking de broeksriem moet aantrekken “in het belang van onze toekomst”.

Geen wonder dat de diamantsector de karaattaks van de regering toejuicht.

Slimme belasting

Voor SP.A is een rechtvaardige belasting ook een slimme belasting. Wij verwachten van diamantairs dat ze eerlijk hun belastingen betalen. Net zoals de rest van de economie, net zoals de plaatselijke juwelier, voor wie het gunstregime waar Vuye en Wouters zo hoog mee oplopen trouwens niet geldt. In de praktijk betekent dat dus niet minder, maar juist meer controles. De afgelopen jaren is bewezen dat dat kan en vooral wat dat oplevert. Of is het precies daarom dat deze regering de karaattaks wil invoeren?

Partner Content