De Block pakt asielmisbruik harder aan

Minister De Block

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) gaat misbruik van de asielprocedure door zogenaamde ‘Dubliners’ harder aanpakken. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. Wie nu nog weigert om te vertrekken, kan opgesloten worden.

In 2019 heeft ons land 11.882 Dublin-verzoeken ingediend, vragen aan een ander Europees land om zich te ontfermen over een asielzoeker die in België verblijft. Het gaat dan vooral over mensen die al elders in Europa als asielzoeker aangemeld waren en alleen daar het vluchtelingenstatuut kunnen krijgen.

Het aandeel Dubliners groeide vorig jaar aan tot 43 procent van al onze asielzoekers. Van de 11.882 mensen voor wie een Dublin-verzoek werd ingediend, is echter nog geen tiende teruggekeerd naar het bevoegde land.

Begin dit jaar heeft België al getracht om de terugkeer op te drijven door Dubliners uit de opvang te weren. ‘We moeten bescherming en opvang geven aan wie er echt nood aan heeft, maar we moeten wel hard optreden tegen wie er misbruik van probeert te maken’, aldus De Block.

Om te beletten dat ‘Dubliners’ onder de radar verdwijnen, wil De Block ze nu desnoods opsluiten. De Dienst voor Vreemdelingenzaken zal daarvoor extra plaatsen in de gesloten centra voorzien. En als een asielzoeker niet meewerkt aan zijn terugkeertraject, dan wordt de overdrachtstermijn systematisch tot achttien maanden verlengd. Nu proberen asielshoppers volgens De Block namelijk vaak om misbruik te maken van de standaardtermijn van zes maanden, waarna België wel de verantwoordelijkheid krijgt over hen.

Partner Content