De Block bouwt financiering jeugdpsychiatrie af: ‘Slag in gezicht van alle hulpverleners’ (SP.A)

© belga

Oppositiepartij SP.A is niet te spreken over de hervorming van de financiering van het personeelsbudget voor dagpsychiatrie voor jongeren.

SP.A-Kamerlid Karin Jiroflée reageert ontzet op de besparingen van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op het personeelsbudget voor dagpsychiatrie voor jongeren. De socialiste spreekt van “een besparing op onze allerkwetsbaarste jongeren” en “een slag in het gezicht van alle hulpverleners”, en vraag de minister om de besparing in te trekken.

In het besluit van minister De Block, dat vrijdag in het Staatsblad verscheen, slinkt het personeelsbudget voor therapeuten in de dagafdeling van de kinder- en jeugdpsychiatrie van algemene ziekenhuizen met de helft.

“Als je weet dat de wachtlijsten voor die zorg vandaag uitpuilen, dan is die beslissing onbegrijpelijk”, vindt ze. De verklaring van minister De Block dat de bewuste diensten al jaren aan 200 procent gefinancierd worden, vindt het Kamerlid onvoldoende. “De minister verstopt zich achter zogenoemde personeelsnormen uit het verleden. Maar door de middelen nu te halveren maakt ze deze zorg net onmogelijk. Deze regering laat deze jongeren en hun ouders koudweg in de steek”, besluit Jiroflée.

De Block: ‘Diensten kregen dubbele financiering’

De diensten kinder- en jeugdpsychiatrie van de algemene ziekenhuizen in Vlaanderen sloegen dit wekeend alarm. Ze klagen over een beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om de financiering van de dagplaatsen voor kinder- en jeugdpsychiatrie te verlagen. Minister De Block zegt dat de diensten jarenlang dubbele financiering kregen. Die wordt nu stapsgewijs afgebouwd.

Het bewuste besluit verscheen afgelopen vrijdag in het Staatsblad. Volgens de kinderpsychiaters van de algemene ziekenhuizen wordt de financiering van de dagplaatsen in hun diensten door de beslissing gehalveerd. Een heel aanbod aan therapieën, gaande van gesprekstherapie, muziektherapie of beeldende therapie, waarvoor de diensten de jongste jaren forse inspanningen leverden, zou daardoor onmogelijk worden.

“Een kinderpsychiatrische leefgroep wordt op deze manier gereduceerd tot een dagopvang”, luidt het in een mededeling van de betrokken diensten.

Minister De Block nuanceert het verhaal. In het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering is aan het licht gekomen dat de bewuste plaatsen in de kinder- en jeugdpsychiatrie jarenlang aan 200 procent zijn gefinancierd. “Dat is niet correct. Er zijn ook andere diensten met noden”, klinkt het op het kabinet. Het bewuste kb zal die dubbele financiering geleidelijk afbouwen: dit en volgend jaar wordt de financiering telkens met dertig procent verminderd. Het jaar daarna wordt elke plaats voor honderd procent gefinancierd. Bovendien blijven de middelen binnen het algemene budget van de ziekenhuisfinanciering.

De minister heeft ook een advies gevraagd aan de federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen over de nodige personeelsinzet per plaats.

De Block vraagt advies op rond personeelsnormen in kinderpsychiatrie

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen gevraagd om advies over het personeelsaantal dat nodig is in de kinderpsychiatrie, zodat de personeelsnormen verduidelijkt en eventueel aangepast kunnen worden. Dat meldt het kabinet-De Block maandag. De minister benadrukt bovendien dat het moratorium op plaatsen in de kinderpsychiatrie recent is opgeheven, zodat de afdelingen kinderpsychiatrie in algemene ziekenhuizen er mogelijk zelfs bedden bijkrijgen.

Het kabinet-De Block reageert daarmee op de heisa rond de afbouw van het personeelsbudget voor therapeuten op de dagafdelingen van de kinder- en jeugdpsychiatrie van algemene ziekenhuizen. Kinderpsychiaters en oppositiepartijen Groen en sp.a spreken van een “onverantwoordelijke” beslissing, en vragen de minister om de besparing terug te draaien.

Volgens De Block gaat het echter niet om een besparing maar om een “interne verschuiving”. “Het geld blijft in het algemene ziekenhuisbudget zodat het elders, maar ook in de kinderpsychiatrie, voor andere patiënten en zorgverstrekkers kan worden gebruikt”, zegt ze. De minister herinnert eraan dat de afdelingen tot nu toe dubbel gefinancierd werden en dat de overfinanciering nu over een periode van drie jaar geleidelijk wordt afgebouwd. Bovendien kunnen de afdelingen kinderpsychiatrie in algemene ziekenhuizen er zelfs bedden bijkrijgen, zegt het kabinet. Dat is het gevolg van de opheffing van het moratorium op plaatsen in de kinderpsychiatrie, vorige vrijdag bij koninklijk besluit.

Partner Content