CVS-netwerk Oost- en West-Vlaanderen: “overheid laat CVS-patiënten in kou staan”

(Belga) De beslissing om de revalidatieovereenkomsten met de referentiecentra voor de behandeling van chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) stop te zetten, zet kwaad bloed bij het CVS-netwerk Oost- en West-Vlaanderen. Het netwerk vreest verdere versnippering in zorg, hekelt het gebrek aan overleg, spreekt van een onterechte argumentatie en vraagt om de beslissing te herzien.

“Deze beslissing lijkt louter geïnspireerd door besparingsdrang”, aldus prof. dr. Dirk Vogelaers, voorzitter van het CVS-netwerk Oost- en West-Vlaanderen en diensthoofd Algemene Inwendige Ziekten van het Universitair Ziekenhuis Gent. “De beslissing komt absoluut niet tegemoet aan de noodzaak om deze patiëntengroep op een wetenschappelijk correcte wijze een betaalbare en controleerbare zorg aan te bieden.” Vogelaers vreest een verdere versnippering van de zorg en een nultransparantie van de problematiek. “Die groep zal zijn zorg verder blijven zoeken tussen de alternatieve en ‘evidence based’ zorg. De kosten zullen ofwel ten laste komen van de patiënt zelf, of verdoken in de bestaande nomenclatuur (her)opduiken.” Omdat een kosten- en kwaliteitscontrolerend zorgmodel voor CVS ontbreekt, wordt op termijn gevreesd voor meer uitgaven. De CVS-centra zijn verrast doordat de beslissing zonder overleg werd genomen. “Wij werken sinds 2009 nochtans aan een nieuw zorgmodel, overigens op vraag van het Riziv zelf, waarbij een belangrijk deel van de zorg en revalidatie in de mate van het mogelijke gedelegeerd wordt aan de eerste- en tweedelijnszorg.” De huidige pijnpunten in de CVS-zorg werden in een voorstel tot reorganisatie gegoten, maar het voorstel werd volgens Vogelaers met onterechte argumenten afgewezen. (MVL)

Partner Content