Opinie

Jean Marie de Meester (Rood!)

‘Crombez zou beter vennootschapsfraude in eigen rangen aanpakken’

Jean Marie de Meester (Rood!) Advocaat en voorzitter van Rood! West-Vlaanderen

Hoe kan je nu verwachten van mensen dat ze eerlijk en correct hun belastingen betalen, geen constructies opzetten om belastingen te ontwijken, als hun eigen bestuurders niet de politieke kiesheid hebben om zelf neen te zeggen aan dergelijke fiscale spitstechnologie?

Deze week mocht de nieuwe staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez de goedgekeurde regeringsplannen voor fraudebestrijding in de media komen uiteen zetten. Prioritair gaat hij de managementvennootschappen aanpakken, zo wist hij te vertellen.

Midden januari werd staatssecretaris John Crombez al uitgebreid aan het woord gelaten in Terzake en dit naar aanleiding van een reportage met een controleur van belastingen die in geuren en kleuren weergaf hoe die zwaar werkende – bij voorkeur Vlaamse – man of vrouw die vermaledijde weg naar die zware belastingsdruk keer op keer juist wist te vermijden.

Al leuk en wel John, dacht ik zo, maar zou het niet eerst tijd worden om in eigen rangen eens ferm te gaan kuisen. In het recht is er een adagium dat juristen graag gebruiken. Het is een uitspraak van een of andere Britse Lord, maar ze geeft in weinig woorden weer waarvoor het recht eigenlijk zou moeten staan : “Justice should not only been done, but also seen to be done.”

En zo geldt dat ook in de politiek. Hoe kan je nu verwachten van mensen dat ze eerlijk en correct hun belastingen betalen, geen constructies opzetten om belastingen te ontwijken, als hun eigen bestuurders niet de politieke kiesheid hebben om zelf neen te zeggen aan dergelijke fiscale spitstechnologie?

En zo belandde ik uiteindelijk bij de commanditaire vennootschap JVL, voorheen gevestigd in Oostende, maar recent overgeheveld naar een kantoorgebouw in Brugge en die recent van naam is veranderd. Deze managementvennootschap werd eind 2007 opgericht en heeft als oprichters een zekere Johan Vande Lanotte uit Oostende en zijn dochter. Op 05 december 2011, een dag voordat Johan Vande Lanotte zijn eed als minister in de regering Di Rupo I aflegde nam hij ontslag als zaakvoerder van deze vennootschap. Voor zover we weten is hij nog steeds voor 99% eigenaar van de aandelen van deze vennootschap. Wat Johan Vande Lanotte aan moet met zo een vennootschap is eigenlijk zijn privézaak, maar dat geldt dus ook voor die vele anderen die een managementvennootschap bezitten, niet waar John ?

Hoe geloofwaardig ben je als politieke partij als je eigen (ex)mandatarissen, zoals Luc Vandenbossche, Chokri Mahasinne, Norbert De Batselier, Johan Vande Lanotte, … grossieren in managementvennootschappen. Hoe geloofwaardig ben je als staatssecretaris voor fraudebestrijding, als je eigen politieke peetvader, er een fiscaal voordelige vennootschap op na houdt …

Ik zou zeggen, beste John, veeg eerst voor eigen deur, reinig de eigen augiasstal, en dan zal ik je veel succes wensen en steunen in je strijd tegen de fiscale fraude !

Partner Content