Crevits verankert aanpak en uitvoering van ‘industriële klimaatsprong’ in klimaatdecreet

‘Doorgedreven innovatie’ is de manier om de Vlaamse basisindustrie tegen 2050 klimaatneutraal te maken, zegt Hilde Crevits (CD&V). Met een vrijdag goedgekeurd klimaatdecreet verankert ze ‘de aanpak en uitvoering van deze industriële klimaatsprong’.

De Vlaamse basisindustrie is goed voor 37 procent van de Vlaamse CO2-uitstoot en speelt tegelijk een cruciale rol in de economie. Voor deze industrie, die de chemie-, raffinage- en staalsector omvat, is het een grote uitdaging om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Het antwoord op die uitdaging is ‘doorgedreven innovatie’, zegt Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V). Met een vrijdag goedgekeurd klimaatdecreet verankert ze ‘de aanpak en uitvoering van deze industriële klimaatsprong’. Het decreet is voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Het decreet houdt in dat elke Vlaamse regering in de toekomst een uitgewerkte toekomstvisie en een transitieplan voor de industrie aan het parlement zal moeten voorleggen. Dat plan moet concrete doelstellingen, tussentijdse evaluatiemomenten en flankerende maatregelen bevatten om die doelstellingen te halen.

‘We willen onze basisindustrie hier in Vlaanderen houden’, zegt Crevits. ‘Het is een economische ruggengraat, en de producten van onze bedrijven zullen in 2050 ook nog essentieel zijn. Daarom zorgen we met dit nieuwe decreet voor een grondige aanpak met inbreng van alle betrokkenen. Met al onze troeven op vlak van innovatie en onderzoeksinfrastructuur, moet en zal de duurzame industrie van de toekomst in Vlaanderen liggen.’

De basisindustrie is goed voor 12 procent van de Vlaamse tewerkstelling, met in totaal goed 343.000 directe en indirecte jobs. Bovendien vloeien de meest essentiële consumenten- en energieproducten eruit voort. Ze zijn nodig in de bouw, landbouw, voertuigen- en machinebouw, farmaceutica en veel andere hightech toepassingen. De meeste van deze producten zullen ook in 2050 nog nodig zijn.

De Vlaamse bedrijven leveren al enorme inspanningen, meent Crevits. ‘Maar innovatie biedt kansen om reuzensprongen te maken op vlak van circulariteit en CO2-uitstoot. Vlaanderen heeft de nodige troeven in huis met uitstekende infrastructuur en een wereldwijde reputatie op vlak van onderzoek en innovatie.’ De CD&V-minister wijst er nog op dat voor deze uitdagingen tegen 2035 30.000 nieuwe talenten nodig zullen zijn.

Een Deloitte-studie in opdracht van Crevits en VLAIO wees al uit dat overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijven beseffen dat actie nu nodig is als Vlaanderen ook in 2050 nog een ‘robuuste basisindustrie’ wil hebben. De komende jaren wil Crevits inzetten op beleidsaanbevelingen uit die studie. Het gaat dan om een versnelde toepassing van innovaties in de industrie en het opbouwen van nieuwe, vrij toegankelijke infrastructuur die voor de transitie nodig is.

Elk jaar wordt 20 miljoen euro voorzien voor onderzoek naar nieuwe technologie voor deze industriële klimaatsprong.

Partner Content