COV vraagt oplossingen voor meer werkzekerheid startende leerkrachten

Christelijk Onderwijzersverbond © Belga

Ook volgend schooljaar zullen veel startende leerkrachten korte en al dan niet deeltijdse opdrachten aan elkaar rijgen. Wie tijdens de zomervakantie geen voltijdse job voor een heel schooljaar aangeboden kreeg, zal de rest van het schooljaar deeltijdse jobs bij elkaar moeten sprokkelen, afgewisseld met periodes van werkloosheid.

Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) vraagt aan de vooravond van een nieuw schooljaar meer werkzekerheid voor starters en jonge leerkrachten in het kleuter- en het basisonderwijs en pleit voor het poolen van opdrachten.

Uit cijfers voor het schooljaar 2013-2014 bleek dat in het kleuter- en het lager onderwijs respectievelijk 35 procent en 36 procent van de starters over een heel schooljaar een opdracht heeft van minder dan een derde van een voltijdse baan. Nog eens 30 procent werkt meer dan een derde maar minder dan twee derde. Ten slotte kan 33 procent terugvallen op een opdracht die groter is dan twee derde.

Vaak hebben jonge starters door het schooljaar zowel opdrachten in het kleuter- als in het lager onderwijs. Om jongeren warm te maken én te houden voor een job in het onderwijs, moeten we hen zo vlug mogelijk een stabiele professionele ruimte kunnen bieden, stelt de grootste vakbond voor het basisonderwijs. Veel startende leraren verlaten te snel de school en kiezen meer en meer voor werk- en inkomenszekerheid buiten het onderwijs, aldus het COV.

Door de strengere regels over uitkeringen, moeten jonge starters vaak ook langer wachten op een volwaardige werkloosheidsuitkering. Eerst moet de beroepsinschakelingstijd (310 dagen, zondagen niet meegeteld) doorlopen worden. Tijdens die periode is er geen recht op uitkeringen en moet de leerkracht ingeschreven zijn als werkzoekende en actief naar werk zoeken.

‘Er moet gezorgd worden voor meer werkzekerheid. Het COV is ervan overtuigd dat via een betere afstemming van vraag en aanbod en het poolen van opdrachten meer stabiliteit kan gecreëerd worden’, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris COV.

Partner Content