Controle Rekenhof op Fyra-project gebonden aan reeks beperkingen

(Belga) Het Rekenhof wil wel een controle uitvoeren op het beheer van het Fyra-project, maar zal rekening moeten houden met een hele reeks “beperkingen en risico’s”. Dat zegt het Rekenhof zelf in een brief aan Kamervoorzitter André Flahaut. Het Rekenhof wijst er onder meer op dat het wettelijk eigenlijk geen controlebevoegdheid heeft over het Fyra-project, dat er zal moeten samengewerkt worden met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en dat er ook moet rekening gehouden worden met lopende juridische procedures.

Eind juni keurde de Kamer een resolutie goed waarin het Rekenhof werd gevraagd een onderzoek in te stellen naar het gevoerde beheer rond de veelbesproken hogesnelheidstrein. Concreet vragen de Kamerleden in de resolutie dat het Rekenhof zich zou buigen over de manier waarop de voorstudie, de aanbesteding, de testen en de ingebruikname van de Fyra-treinstellen werden uitgevoerd. Het Rekenhof heeft nu een antwoord bezorgd aan Kamervoorzitter André Flahaut. Daarin zegt het Rekenhof dat het eigenlijk niet bevoegd is voor een controle op het Fyra-project. Dat valt namelijk buiten de wettelijke controlebevoegdheid van het Rekenhof. Als er toch een onderzoek komt, zal het succes daarvan afhangen van “de vrijwillige medewerking van de betrokken actoren”, luidt het. Het Rekenhof wil wel onderzoek doen, maar zal eerst “voorstudie” uitvoeren “om het onderzoeksgebied af te bakenen”. Zo moet het Rekenhof bijvoorbeeld rekening houden met het Nederlandse luik in het dossier. Het merendeel van de Fyra-treinen was namelijk besteld door de NS. Bij een onderzoek zal dus moeten samengewerkt worden met de Nederlandse Algemene Rekenkamer. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de lopende juridische procedures. “De samenloop van een Rekenhofonderzoek met een gerechtelijk onderzoek kan voor eerstgenoemd onderzoek belangrijke beperkingen inhouden”, luidt het. Tot slot zegt het Rekenhof ook dat het zelf niet de nodige technische expertise heeft voor een evaluatie van de uitgevoerde testen en de ingebruikname van de Fyra-treinstellen. Op dat vlak zal het onderzoek volgens het Rekenhof dan ook “beperkt blijven tot een analyse van de gevolgde procedures”. (Belga)

Partner Content