Controle op autobussen naar Spanje en Marokko levert resem inbreuken op

(Belga) Zaterdagvoormiddag hebben de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene, de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Vorst/Sint-Gillis), de federale wegpolitie, de douane en de RVA een grootscheepse controle gehouden op autobussen die naar Spanje en Marokko zouden vertrekken. 31 bussen werden gecontroleerd en dat leverde een resem inbreuken op, zowel op zwartwerk, rij- en rusttijden als de technische voorschriften voor de voertuigen. Drie bussen waren in zo slechte staat dat ze moesten afgeladen worden en niet mochten vertrekken. Dat meldt de FOD Mobiliteit.

Een dergelijke controleactie wordt elk jaar gehouden aan het begin van de zomer en levert steevast een hele reeks processen-verbaal op. Dat was ook dit jaar niet anders. “Op het vlak van de technische voorschriften voor voertuigen heeft de controle zorgwekkende toestanden moeten vaststellen”, zegt Thomas De Spiegelaere van de FOD Mobiliteit. “Overlading, defecte remmen, gebarsten voorruit, afgesleten banden en problemen met de stuurinrichting. Bepaalde gebreken gaven aanleiding tot de betaling van onmiddellijke inningen maar drie voertuigen en drie aanhangwagens moesten worden stilgelegd om afgeladen te worden, de defecten te laten herstellen, opnieuw naar de technische controle te gaan of in beslaggenomen te worden.” De politie en controlediensten stelden ook belangrijke overtredingen vast met betrekking tot de rij- en rusttijden van de bestuurders, op het gebruik van de tachograaf en op de arbeidsreglementering. Twee ondernemingen bleken zelf busvervoer te organiseren zonder daarvoor over de minste vergunning te beschikken. (Belga)

Partner Content