Commissie: Trump was betrokken bij plannen om valse kiespersonen te gebruiken

Shaye Moss en haar moeder Ruby Freeman. Hun levens werden overhoop gehaald door valse beschuldigingen van kiesfraude. © Reuters

De parlementscommissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, legde de rol bloot van toenmalig president Donald Trump bij het opstellen van lijsten met ‘alternatieve’ kiespersonen. De neplijsten moesten verwarring stichten en de certificatie van de uitslag van de presidentsverkiezingen bemoeilijken.

De Amerikaanse democratie is getrapt. Elke staat heeft, evenredig met de bevolking, recht op een bepaald aantal kiespersonen, en hun opgetelde stemmen zorgen er uiteindelijk voor dat een president verkozen wordt.

De ploeg Trump wilde in zeven staten waar de achterstand op Joe Biden eerder klein was de uitslag betwisten en een lijst van pro-Trump kiespersonen opstellen. De dubbele lijsten met kiespersonen zouden bij de certificatie in de staten, of op 6 januari 2021 bij de federale certificatie van de kiesuitslag, voor verwarring moeten zorgen, waardoor de uitslag voor die zeven staten niet kon bekrachtigd worden. Daardoor zou verwarring ontstaan, en tijd gewonnen worden voor verdere betwisting. Dat was het plan. De zaak zou dan bijvoorbeeld voor de rechtbank moeten beslist worden, en uiteindelijk voor het Hooggerechtshof, waar Trump gezorgd had voor een 6-3 conservatieve meerderheid.

Of dat plan ooit kans maakte, is zeer de vraag. Het Hooggerechtshof, zelfs in de overwegend conservatieve samenstelling, zou die alternatieve kiespersonen met 9-0 verworpen hebben, betoogde onder meer een advocaat die vicepresident Mike Pence vertegenwoordigde. Twee advocaten van Trump hadden ook hun handen afgetrokken van ‘alternatieve’ kiespersonen en gewaarschuwd dat het plan niet rechtsgeldig was.

Maar of het nu een levensvatbaar en legaal plan was of niet, Trump en zijn ploeg gingen in november en december 2020 ijverig op zoek naar namen voor de alternatieve lijsten. Tot dusver werd het plan met de fake kiespersonen vooral toegeschreven aan een van de advocaten van Trump, John Eastman.

Maar dinsdag bleek dat de president zelf actief betrokken was. Hij contacteerde de Republikeinse partijvoorzitster, Ronna McDaniel, om haar aan boord te brengen. Een fragment uit haar getuigenis werd getoond. De president belde haar op en gaf dan zijn advocaat John Eastman die haar vertelde dat ze hulp zochten van haar en de partij ‘bij de campagne om deze bijkomende kiespersonen te vergaren’. De kiescampagne van Trump nam het voortouw in de zaak, zei ze nog, en ze ging ervan uit dat de lijsten nodig waren voor het geval dat een betwisting succes zou hebben.

Ronna McDaniel in 2020. © Reuters

‘Krankjorum en ongepast’

De alternatieve/fake kiespersonen die men optrommelde, kregen op het hart gedrukt dat ze zich gedeisd moesten houden en hun missie geheim houden.

De toenmalige voorzitster van de Republikeinen in de staat Michigan, Laura Cox, kon vanop de eerste rij toekijken hoe in het haar staat ging. Trump gewaagde van grote kiesfraude in metropool Detroit, en ondanks een achterstand van 154.000 stemmen op Biden in de staat Michigan claimde hij de overwinning. Er werden fake kiespersonen verzameld, die het plan smeedden om de nacht voor de certificatie (13 december 2020) van de stemming in het Capitool van de staat door te brengen, zodat ze wettelijk in staat zouden zijn hun lijst met kiespersonen, persoon per persoon, in te dienen.

Cox sprak over die missie met overnachting met de advocaat van de Trumpcampagne, die de fake kiespersonen begeleidde. ‘Ik vertelde hem in niet mis te verstane termen dat dit krankjorum was en ongepast’, verklaarde Cox in een opgenomen interview.

Maar de nepkieslijsten werden officieel geregistreerd, en bleven een rol spelen.

‘Zijn we hier niet allemaal Republikeinen?

Trumps advocaat Rudy Giuliani, die probeerde de kiesuitslag ongedaan te maken

Op 6 januari 2021 wilde een medewerker van Ron Johnson, senator uit de staat Wisconsin, de lijsten met ‘alternatieve’ kiespersonen uit de staten Wisconsin en Michigan overmaken aan vicepresident Mike Pence, die goed een uur later als Senaatsvoorzitter de kiespersonen zou tellen en zo de officiële uitslag van de presidentsverkiezingen zou helpen vastleggen. Een medewerker van Pence verhinderde de overhandiging. (Johnson, een Trumpgetrouwe, bevestigde na de zitting van de commissie dat hem een pakket met de alternatieve kieslijsten was overhandigd, hij zei niet te weten wie hem het pakket had bezorgd). De lijsten met valse kiespersonen moesten het voor Pence gemakkelijker maken om de kiesuitslag te blokkeren, maar op dat moment hadden zijn advocaten de vicepresident ervan overtuigd dat zowel het tegenhouden van de uitslag als de ‘alternatieve’ kiespersonen geen wettige opties waren.

USB-sticks versus gembermuntjes

Het grootste deel van de zitting van dinsdag – de vierde open zitting van de commissie – toonde mensen die, van hoog tot laag, onder druk van Trump kwamen te staan. Op het lager niveau kregen een moeder en dochter uit de staat Georgia de bagger over zich heen. De dochter, Shaye Moss, en haar moeder Ruby Freeman, werkten als ambtenaar bij de verkiezingen in het district Fulton (Atlanta). Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van Trump, die de pogingen leidde om de kiesuitslag ongedaan te maken, had hen zonder bewijs van kiesfraude beschuldigd, en vergeleek hen met drugscriminelen. Hij verklaarde dat moeder en dochter volgens videobeelden USB-sticks hadden uitgewisseld ‘alsof het dosissen heroïne of cocaïne waren’. Volgens Giuliani was het duidelijk dat hier fraude was gepleegd. Donald Trump beweerde later dat Ruby Freeman ten bedrage van ‘minstens’ 18.000 stemmen had gefraudeerd. In werkelijkheid had de moeder haar dochter gembermuntjes toegestopt.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

De namen van moeder en dochter werden bekendgemaakt. Ze kregen de Trumpaanhang achter zich aan. Ze moesten onderduiken. Ze werden met de dood bedreigd, al dan niet met verwijzingen naar lynchpartijen zoals die eerder in de staat Georgia gebeurden. Hun leven werd een puinhoop. ‘Ik kwam 60 pond aan’, aldus Moss. Ze komt niet meer buiten, durft haar naam niet meer te vermelden. Trumpgetrouwen bestormden het huis van hun moeder/grootmoeder, in de hoop dochter en moeder daar te aan te treffen.

De hogere verantwoordelijken en hun families kregen gelijkaardige bagger en bedreigingen over zich heen. Hun huizen werden belegerd, ze werden zonder bewijs beschuldigd van pedofilie etc.

De commissie liet dinsdag pro-Trump-Republikeinse verantwoordelijken uit de staten Arizona en Georgia aan het woord. Pro-Trump waren ze tot ze met zijn campagne om de kiesuitslag te wijzigen te maken kregen.

Het verhaal uit Georgia is intussen bekend. Op 2 januari 2021 probeerde president Trump gedurende een lang telefoongesprek de minister van Binnenlandse Zaken van de staat, Brad Raffensperger, te overtuigen om 11.780 stemmen ‘te vinden’ zodat de uittredende president 1 stem méér zou hebben dan Joe Biden. Tijdens dat gesprek kwam Trump nog eens terug op de rol die Ruby Freeman zou hebben gespeeld. Raffensperger herhaalde voor de commissie dat alle beschuldigingen van fraude onderzocht werden en ongegrond bleken, en dat na dubbele hertelling duidelijk was dat Trump niet had gewonnen.

‘We hebben vele theorieën maar geen bewijs’

Republikeinen Rusty Bowers (voorin) en Brad Raffensperger voor de commissie. © Reuters

Voor Arizona getuigde Rusty Bowers, de speaker (voorzitter) van het parlement van de staat, over de herhaalde telefoontjes die hij van de president en diens medewerkers ontving. Ze beloofden gegevens over fraude, maar gaven nooit bewijs. Op den duur zei Trumps advocaat Rudy Giuliani: ‘We hebben vele theorieën. We hebben alleen geen bewijs’. Ik weet niet of hij deze uitspraak had doordacht, aldus Bowers.

Giuliani had ook op partijloyauteit gespeeld: ‘Zijn we hier niet allemaal Republikeinen?’

Ze zetten Bowers onder druk om de uitslag tegen te houden, of zelfs eigengereid te veranderen. Maar Bowers weigerde: ‘Ik wilde niet als pion gebruikt worden’.

De andere advocaat van Trump, John Eastman, probeerde Bowers te overhalen mee te werken aan het opstellen van de lijst met ‘alternatieve’ kiespersonen. Waar is de rechtsgrond voor zoiets? vroeg Bowers.

‘Doe het gewoon en laat het aan de rechtbanken over’, antwoordde Eastman.

Donderdag heeft de vijfde open zitting van de commissie plaats.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content