Chris Janssens (Vlaams Belang): ‘Hoe meer N-VA-ministers, hoe minder Vlaanderen’

Chris Janssens © BELGA

Wat verwachten de fractieleiders van de partijen in het Vlaams Parlement van het nieuwe werkjaar? Vier vragen aan Chris Janssens van Vlaams Belang.

Hoe kijkt u terug op het eerste jaar van de Vlaamse Regering?

De regering-Bourgeois zou een trendbreuk vormen met de twee voorgaande regeringen waarin N-VA met onder andere de socialisten een coalitie vormde. Openlijke ruzies en fundamentele meningsverschillen waren toen dagelijkse kost. Ondanks de samenstelling van de huidige Vlaamse regering – met zogenaamd eendrachtige centrum-rechtse partijen – zijn de ruzies, de meningsverschillen en de profileringsdrang nog steeds even groot. Het is – op alle vlakken – nog steeds wachten op de beloofde verandering.

Bovendien is het de eerste Vlaamse regering met een minister-president die zichzelf Vlaams-nationaal noemt, maar die geen enkele stap richting meer Vlaamse autonomie zet. Machtsdeelname was een grotere prioriteit dan Vlaamse autonomie. Na één jaar kunnen we alleen maar besluiten: hoe meer N-VA-ministers, hoe minder Vlaanderen.

Wat zullen de speerpunten zijn voor uw fractie het komende politieke jaar?

Het komende jaar zal zonder twijfel in het teken staan van de immigratiecrisis. Het Vlaams Belang roept de Vlaamse regering alvast op karig te zijn met het toekennen van allerlei sociale voorzieningen aan asielzoekers. Mensensmokkelaars en potentiële immigranten zijn immers perfect op de hoogte van het vluchtelingenbeleid dat hier gevoerd wordt. Hoe meer sociale voordelen, hoe groter het aanzuigeffect. En dat kan niet de bedoeling zijn. De opvang van de tienduizenden nieuwe migranten veroorzaakt immers een immense maatschappelijke en budgettaire kost. Terwijl de Vlamingen onder het mom van besparingen diep in de portefeuille getroffen worden, terwijl er geldtekort is om de wachtlijsten voor gehandicapten weg te werken en de rusthuizen betaalbaar te houden, zijn er nu plots wél miljoenen euro’s voor asielzoekers. Dat is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar. Wij zullen op de bres staan voor de Vlamingen in het algemeen en voor de kwetsbare Vlamingen in het bijzonder want zij mogen niet het slachtoffer worden van de asieltoevloed.

Naar welk moment kijkt u het meeste uit dit jaar?

Het moment dat journalisten aan de voorstellen en tussenkomsten van Vlaams Belang-volksvertegenwoordigers evenveel aandacht besteden als aan die van de andere partijen. Het voorbije jaar dienden de Vlaams Belang-parlementsleden in totaal 297 initiatieven in. Het zou mooi zijn als de pers zich zou realiseren dat het niet meer dan billijk is dat ook daarover bericht wordt. Ook Vlaams Belang-kiezers hebben er recht op te weten wat hun vertegenwoordigers in het parlement zeggen en doen.

Wie uit uw fractie moeten we dit jaar speciaal in de gaten houden?

Collega Barbara Bonte heeft tijdens het zomerreces beslist om haar mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger stop te zetten omwille van gezins- en gezondheidsredenen. Ik wil haar langs deze weg bedanken voor haar inzet voor de partij gedurende vele jaren. Barbara zal in het Vlaams Parlement opgevolgd worden door Ortwin Depoortere uit Drongen (Gent), momenteel nationaal partijsecretaris en reeds jarenlang een trouwe en uitstekende partijmedewerker. Hij heeft al parlementaire ervaring opgedaan in de Kamer en zal zich nu ook in het Vlaams Parlement laten opvallen door zijn inzet, scherpe tussenkomsten en constructieve voorstellen.

Parlementsvoorzitter Jan Peumans mist af en toe wat vuur in zijn parlement. Hoe plant u meer emotie in het debat te gooien?

Wij zullen in het parlement onze standpunten met vuur verdedigen en opkomen voor de belangen van de gewone Vlaming. Ook wanneer dat botst met de wetten van het politiek correcte denken of leidt tot collectieve (gespeelde) verontwaardiging bij de andere partijen. U kan erop rekenen dat de Vlaams Belang-fractie ten gepasten tijde een knuppel in het hoenderhok zal gooien.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content