Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik kreeg reeds 108 aanvragen

(Belga) In de vier weken dat slachtoffers online een aanvraag tot schadeloosstelling bij het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik konden indienen, hebben er zich 108 gemeld. Zo bleek in de parlmentaire opvolgingscommissie seksueel misbruik binnen een gezagsrelatie. Verschillende commissieleden drongen aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken te horen over het feit dat de problematiek geen prioriteit is in het federaal veiligheidsplan.

Commissievoorzitster Karine Lalieux kondigde aan dat de ingediende aanvragen tot schadeloosstelling vanaf woensdag zullen gecontroleerd worden op de volledigheid van de dossiers, waarna deze doorgestuurd kunnen worden voor verdere behandeling door de arbitragecommissie. Slachtoffers hebben nog tot eind oktober de tijd om een aanvraag in te dienen. Ze meldde nog dat er tot op vandaag reeds meer dan 2.400 mensen de website centrum-arbitrage-misbruik.be bezochten. Twee op de vijf bezoekers waren Nederlandstalig. De opvolgingscommissie buigt zich nog met gesloten deuren over de kandidaturen voor de arbitragecommissie. Er dienden zich 36 Nederlandztaligen en 41 Franstaligen aan. Renaat Landuyt (sp.a) wees erop dat er in het recente federaal veiligheidsplan geen rekening gehouden wordt met de aanbevelingen van de bijzonder commissie Seksueel Misbruik. Hij wilde dat de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie in de opvolgingscommissie toelichting komen geven. Hij werd bijgetreden door onder meer Raf Terwingen (CD&V) en Sophie Dewit (N-VA), die er ook op aandrong dat de commissie ook haar deel van het parlementaire werk zou doen, zoals voorzien in dezelfde aanbevelingen. (MVL)

Partner Content