Cassatieberoep van Michèle Martin tegen weigering vrijlating verworpen

(Belga) Het hof van cassatie heeft woensdag het cassatieberoep verworpen dat Michèle Martin had ingesteld tegen de beslissing van de Bergense strafuitvoeringsrechtbank om haar niet voorlopig vrij te laten. De strafuitvoeringsrechtbank van Bergen besliste in september om de ex-vrouw van Marc Dutroux niet vrij te laten nadat een eerdere beslissing om dat wel te doen op niets was uitgedraaid.

In mei had de strafuitvoeringsrechtbank beslist dat Martin kon vrijkomen omdat ze een reclasseringsplan had. Eén van de onderdelen van dat plan was dat ze zich zou terugtrekken in een Franse kloostergemeenschap. Toen dat bekendraakte, stak er een storm van verontwaardiging op bij de slachtoffers van Marc Dutroux en in de media. Dat zorgde ervoor dat de Franse minister van Justitie zijn medewerking aan het reclasseringsplan weigerde en ook de kloostergemeenschap zelf weigerde om Martin nog op te vangen. Martin diende daarop een nieuw reclasseringsplan in maar ditmaal besliste de Bergense strafuitvoeringsrechtbank in september om haar niet vrij te laten. Martin trok naar cassatie en daar argumenteerde haar advocaat dat de situatie in strijd was met artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het hof van cassatie heeft die argumentatie niet gevolgd en het cassatieberoep verworpen. In mei 2012 kan Martin opnieuw een aanvraag tot voorlopige invrijheidsstelling indienen. (COR 230)

Partner Content