Brusselse regering werkt plan B uit voor Havenlaan

(Belga) De Brusselse regering gaat voor een nieuw project voor de Havenlaan. Op de ministerraad van zaterdag is ook besloten om af te zien van verdere gerechtelijke stappen. Er wordt wel ingezet op een snelle heraanleg van fietspaden en trottoirs. Het initiatief komt van minister van Openbare Werken, Brigitte Grouwels (CD&V) en staatssecretaris voor Stedenbouw Emir Kir (PS). Dat melden ze zondag in een gezamenlijk communiqué.

Tijdens de ministerraad hebben beide politici een rapport voorgesteld waarna de regering heeft beslist om af te zien van de huidige stedenbouwkundige vergunning, niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg en het beroep bij de Raad van State te laten vallen. Grouwels en Kir willen nu bekijken of de herstellingswerken aan de trottoirs en de aanleg van het fietspad kunnen uitgevoerd worden zonder bouwvergunning of via vereenvoudigde procedures. Voor de renovatie van de Claessensstraat wordt een nieuwe bouwvergunning ingediend op basis van het bestaande ontwerp. Met de aannemer worden gesprekken opgestart over de hoogte van de schadevergoeding. In een tweede fase wordt dan een plan B uitgewerkt voor de rest van de Havenlaan. Door het Havenlaandossier zal ook het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) gewijzigd worden op verschillende punten. (MUA)

Partner Content