Brusselse en Waalse regering gaan in begrotingsconclaaf

(Belga) De Brusselse regering gaat om 19 uur in begrotingsconclaaf. Minister-president Rudi Vervoort, die gisteravond nog een lelijke val maakte maar de vergadering toch voorzit, en zijn ministers moeten tegen september 110 miljoen euro vinden. Vandaag start ook de Waalse regering haar begrotingscontrole.

In een mededeling laat de Brusselse regering weten dat ze tot een akkoord moet komen over “de financieringspistes van de begrotingsinspanning die de federale overheid vraagt van de gewesten na het voltooien van de werkzaamheden in de Comori”. Tegen het eind van de zomer moet de regering, zo deelde minister van Begroting Guy Vanhengel (Open Vld) vorige week nog mee, 110 miljoen euro trachten te vinden. Het gaat om 61 miljoen euro die in de begroting ingeschreven was, maar die door het uitstel voor de herfinanciering van Brussel alsnog door het gewest zelf gevonden moet worden. Daarnaast zou Brussel 49,6 miljoen euro moeten opzij zetten als deel van de 260 miljoen euro die de gewesten met de federale regering overeenkwamen om het gat bij de lokale besturen te dichten. De Waalse regering van haar kant moet ongeveer honderd miljoen euro zoeken – en dat terwijl de eerste begrotingsaanpassing nog gestemd wordt in het parlement in Namen. Aan de budgetten van de lokale besturen moet Wallonië 68 miljoen euro bijdragen. De precieze inspanning die nodig is voor de financiële gezondheid van de steden en gemeenten ligt echter nog niet vast. Op 17 juli staat daar een overlegcomité over gepland. Dan moet het juiste bedrag (meer of minder dan 260 miljoen euro) duidelijk worden. Waals begrotingsminister André Antoine gaf blijk van zijn ongenoegen over de gebruikte cijfers, die gebaseerd zijn op de Nationale Bank en het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Hij wil dat de deelstaten een sterkere aanwezigheid in die instellingen hebben. (Belga)

Partner Content