Boerenbond en klimaatjongeren niet te spreken over EU-akkoord

© Belga Image

De nieuwe Europese meerjarenbegroting is een “opdoffer voor onze boeren”. Dat zegt de Boerenbond dinsdag in een reactie. En ook de klimaatjongeren zijn niet tevreden met het nieuwe akkoord. ‘De klimaatcrisis is volledig genegeerd.’

Nadat het Europese akkoord voor een meerjarenbegroting na vier dagen beraad eindelijk goedgekeurd werd, regende het positieve reacties van de regeringsleiders. De boerenbond is echter niet te spreken over het verdrag. De beroepsorganisatie voor land- en tuinbouwers klaagt aan dat flink wordt gesnoeid in het budget voor landbouw, hoewel de sector in het kader van de Green Deal tegen ambitieuzere doelstellingen aankijkt. ‘Dat terwijl ook de impact van de coronacrisis zich hard laat voelen.’

Bij het nieuwe akkoord wordt in de landbouwprogramma’s van de meerjarenbegroting. ‘De korting is aanzienlijk en bedraagt maar liefst 40 miljard euro (-10 procent) ten opzichte van de huidige financiering van het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, red.), zelfs met de middelen vanuit het herstelfonds erbij gerekend’, klaagt de Boerenbond. ‘Middelen die broodnodig zijn voor een performante, betaalbare en steeds duurzamere voedselvoorziening in de EU.’

De Boerenbond vindt de daling ‘verwonderlijk’, terwijl de Europese Unie wel ambitieuzere milieudoelstelling oplegt in het kader van de Europese Green Deal en de landbouw de coronacrisis nog te boven moet komen. ‘Hoe kan onze sector uit het dal van deze pandemie klimmen, verder verduurzamen en tegelijk verwacht worden de veiligste producten van de hoogste kwaliteit te produceren in een open wereldmarkt, als de EU nalaat de markt gepast te corrigeren of voldoende sterk ondersteunend beleid te voeren?’, vraagt voorzitter Sonja De Becker zich af.

De Becker vraagt om de situatie ‘recht te trekken in de verdere uitrol van de maatregelen’. Zo wil ze onder andere dat de toegang voor boeren en tuinders tot de financiële instrumenten van het coronahestelfonds vergemakkelijkt wordt, dat er landbouwgerichte investeringen komen in onderzoek en ontwikkeling, en dat de impact van de brexit ook voor de land- en tuinbouwsector wordt opgevangen met het nieuwe brexitfonds.

‘Klimaatcrisis genegeerd’

En ook van de kliaatjongeren kwam er geen positieve reactie op het nieuwe akkoord. ‘Op de bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel toonden de Europese leiders dat ze de klimaatcrisis niet als een crisis beschouwen. In plaats daarvan focusten ze hun aandacht op het economische herstelpakket en de meerjarenbegroting’, luidt het in een statement van Youth for Climate. ‘Dit is natuurlijk wat we verwacht hadden, maar het is onvergeeflijk om de klimaatcrisis in deze onderhandelingen te negeren.’

In de aanloop naar de top hadden vier klimaatjongeren – de Zweedse Greta Thunberg, de Duitse Luisa Neubauer en de Belgen Anuna de Wever en Adélaïde Charlier – de Europese leiders afgelopen donderdag in een open brief nog opgeroepen om de klimaatverandering dringend als een crisis te behandelen en om onmiddellijk maatregelen te nemen om een klimaatramp te voorkomen. Het gaat onder meer om het stopzetten van investeringen en subsidies in fossiele brandstoffen, en het opstellen van jaarlijkse en bindende CO2-doelstellingen op basis van wetenschappelijke informatie. Ook vragen ze om ‘ecocide’ – het op massale schaal vernielen of beschadigen van ecosystemen – te beschouwen als een internationale misdaad.

De open brief van de activisten werd ondertussen al door meer dan 78.000 mensen ondertekend, onder wie ook minstens 300 wetenschappers en heel wat beroemdheden.

Partner Content