Het is illustratief voor het verschil tussen de Angelsaksische herinneringscultuur en de onze: de Engelse versie van Sophie De Schaepdrijvers boek over Gabrielle Petit is al twee jaar uit, maar nu pas ligt de Nederlandse versie in de winkel. Natuurlijk publiceert de in de VS werkende De Schaepdrijver in het Engels, maar de aandacht voor zulke boeken is ginds wezenlijk anders dan hier. Landen als Groot-Brittannië koesteren Rememberance Day en de poppies. Het is een essentieel onderdeel van een nationaal zelfbeeld waarin het de historische taak van het Britse volk is om de strijd tegen tirannie aan te gaan. In België ...