De komende maanden zal Knack op regelmatige basis de gelegenheidsgedichten van Joke 'dichter der Nederlanden' van Leeuwen op de boekensite publiceren naar aanleiding van 200 jaar herdenking van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). Na haar eerste gedicht 'Koperen koning' (alias Willem I), pakt ze vandaag hier exclusief uit met 'Grens', haar tweede poëem.

GRENS

Ik ging naar de grens om de slenk te zien

waarover te doen was. Het gras wist

van niks, niet eens iets van maaien

de bomen verstonden hun grond

het water droeg ver.


Iemand die zwaaide maar mij niet herkende

riep tegen de wind in dat ginder toch

steeds weer van oudsher het

kwam er op neer kortom

dat men dat vond.


Iemand zei tegen mij jullie en dat hij kon

horen wie ik daar niet was. De twee

liepen door, een kant uit naar

voren. Op de rivier schoven

schepen voorbij


liefhebbers stonden aan dek

te zingen in hun opgerichte koren.


Joke van Leeuwen (copyright Joke van Leeuwen/ANV)

GRENSIk ging naar de grens om de slenk te zienwaarover te doen was. Het gras wistvan niks, niet eens iets van maaiende bomen verstonden hun grondhet water droeg ver.Iemand die zwaaide maar mij niet herkenderiep tegen de wind in dat ginder tochsteeds weer van oudsher hetkwam er op neer kortomdat men dat vond.Iemand zei tegen mij jullie en dat hij konhoren wie ik daar niet was. De tweeliepen door, een kant uit naarvoren. Op de rivier schovenschepen voorbijliefhebbers stonden aan dekte zingen in hun opgerichte koren.Joke van Leeuwen (copyright Joke van Leeuwen/ANV)