Wat kan die Roth toch schrijven! Scherpzinnig, gebald, onderkoeld, bijna profetisch - uit de buik van Europa komen sierlijk en pijnlijk korte verslagen te voorschijn die hij overhield aan de cloaka van het oude continent.
...