'Nee, nee, nee.' Arnon Grunberg is verontwaardigd wanneer ik hem zeg dat hij boek na boek de mens van zijn illusies wil ontdoen. Alles wat waardevol is, zoals rechtvaardigheid, vrijheid en liefde, blijkt in zijn romans immers doorgestoken kaart. Daar hoort goedheid ook bij, zoals blijkt uit zijn nieuwste, Goede mannen, waarin iemand door zijn makkers gruwelijk wordt vernederd en misbruikt. 'Je zult toch geen klacht indienen?' vragen ze hem uiteindelijk. 'Je bent toch geen matennaaier?' Dat is hij natuurlijk niet, want in feite wil hij niet meer zijn dan een goed man.
...