Opinie

‘Beste regering, u heeft onze aandacht niet meer’

In een brief aan de overheid vraagt een groep van 80 artsen duidelijke richtlijnen en adviezen rond testing, tracing en mondmaskers. ‘Wil diezelfde overheid luisteren naar de bedenkingen van artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel in het veld? We hebben nood aan richting.’

Een groot deel van onze bevolking heeft z’n normale leven hervat, terwijl de rest van ons vertwijfeld achterblijft. Voorzichtig komen sommigen terug buiten, om verrast vast te stellen dat het gewone leven eigenlijk al lang terug zijn gang gaat.

Een mondmasker dragen? ‘Nee joh. Corona is voorbij‘. Afstand houden? Oud nieuws. Handen wassen? Misschien, maar toch nadat we ons zwembadje hebben gevuld. De fameuze coronamaatregelen zijn niet meer helemaal in proportie met de risico’s, of alleszins niet meer in proportie tot de versoepelingen die al zijn doorgevoerd, vinden we. Het wordt ons ook niet uitgelegd, waarom men de ene regel behoudt en de andere afvoert. Ondertussen spreken we over uitgebreide bubbels en zijn er meer uitzonderingen dan regels. Ministers struikelen onhandig over elkaar wanneer ze dit proberen uit te leggen. Kleine nuances in interpretatie zorgen voor onduidelijkheid. In de grijze zone die zo ontstaat geven we massaal, naar eigen goeddunken, onze eigen invulling aan de maatregelen. Idem voor de test-en-trace strategie. Het is té onduidelijk. Te grotesk. Niet in proportie met de versoepelingen, maar net bedoeld om meer te kunnen versoepelen. Erg verwarrend. Na de eerste golf van de pandemie, en toen men zag dat de cijfers ‘in de goei richting‘ gingen, is er bovendien een massale schijn-veiligheid ontstaan.

Beste regering, u heeft onze aandacht niet meer.

Velen van ons zijn immers, terwijl we voorbeeldig (of ja, omdat we anders een boete kregen) thuisbleven, nooit in aanraking geweest met corona. We hebben geen familielid verloren aan corona. Die meer dan 9.400 doden? Die droogjes werden afgelezen elke dag op de nieuwsupdate van het crisiscentrum? Dat is voor de meesten onder ons toch de ver-van-ons-bedshow gebleven.

We willen er dan ook liefst niet te veel mee geconfronteerd worden. Net zoals met die klimaatopwarming trouwens, en de dreigende hittegolven en watertekort. En nog een paar andere wereldproblemen. De oplossing: we maken er statistiekjes van. En dan maken we statistiekjes van die statistiekjes. En dan pakken we het statistiekje dat ons het best uitkomt, en op basis daarvan besluiten we dan dat we ‘niet ongerust moeten zijn‘.

Dat we niet ongerust moeten zijn lijkt hét credo van de coronacrisis geworden.

Dat we niet ongerust moeten zijn lijkt dan ook hét credo van de coronacrisis geworden. Elke dag werd het wel ergens in een krant of op een tv-kanaal benadrukt. En aangenomen – ‘ah ja, want ze zeiden het op tv‘. Een kleine minderheid van de bevolking blijft verward achter. ‘Maar, zijn er niet 388.577 doden wereldwijd gevallen? En 9.548 in België?‘ – klopt, and still counting. En moeten we daar niet een beetje ongerust over zijn?

Een deel van de bevolking dat ‘nog steeds bezorgd’ is, draagt plichtsgetrouw zijn mondmasker wanneer hij naar de supermarkt gaat. Om daar aangestaard te worden alsof hij van een andere planeet komt. Sommigen hebben een in-de-kast of in-mijn-handtas-masker, anderen dragen een mond-maar-geen-neus-masker, nog weer anderen dragen een kinmasker. Ademt toch een stuk gemakkelijker zo.

Je zou verwachten dat de regering hier snel op inspeelt en de gebruiksaanwijzing even opnieuw uitlegt, net als wanneer het nodig is ze te dragen en wanneer niet. Maar de regering, die is te druk bezig met het verdelen van de taart die zal worden uitgedeeld na corona.

Die taart. Kunnen we het daar ook even over hebben. Het kan toch niet zijn dat diegenen die als helden onthaald werden in het begin van de coronacrisis, nu het kleinste stuk van de taart krijgen? Toch is dat precies de teneur die ik lees wanneer ik de nieuwsberichten erbij neem.

Het zou ondertussen toch duidelijk moeten zijn dat de zorgsector recht heeft op, en zelfs extreme nood heeft aan, meer steun van de regering? Zorgpersoneel gaf de voorbije maanden het beste van zichzelf en méér, toch dreigen zij nu eens te meer onbedeeld achter te blijven.

Als zorgmedewerkers zelf slachtoffer werden van corona, dan is het maar te hopen dat zij een deftige verzekering voorzien hebben.

Meer nog, als zorgmedewerkers zelf slachtoffer werden van corona, dan is het maar te hopen dat zij een deftige verzekering voorzien hebben, want als zelfstandige (wat de meeste artsen in perifere ziekenhuizen en huisartsen zijn) kunnen zij namelijk géén aanspraak maken op het Fonds Beroepsziekten.

We verwachten wel dat zij te allen tijde het beste van zichzelf blijven geven, dit uit deontologisch principe, en als ze toch verzaken aan dit deontologisch principe dan vaardigen we wel een Koninklijk Besluit uit dat hen verplicht opvorderbaar maakt ingeval van een tweede golf, op straffe van geldboetes en zelfs gevangenisstraf.

Dat dit een slag in het gezicht van de zorgsector was, is inmiddels duidelijk geworden, toen een deel van het Brussels ziekenhuispersoneel minister Wilmès symbolisch de rug toekeerde. Gelukkig werd snel ingezien hoe absurd dit KB was in het licht van de vele, snelle versoepelingen kaderend in de fameuze exitstrategie, en werd dit ingetrokken. Oef.

U moet niet ongerust zijn, beste regering. Het overgrote deel van het zorgpersoneel zal immers ook bij een tweede golf paraat staan. Omdat ze van hun job houden, omdat ze dat willen. Maar het heeft geen zin om wie dat om de een of andere reden niet (meer) kan, te dwingen dit wel te doen. Alleszins niet wanneer u voor het overige nalaat preventieve maatregelen te handhaven. Dit is op z’n zachtst gezegd verwarrend.

De zorgsector blijft gaan, zorg blijft te allen tijde gewaarborgd. De regering jammer genoeg niet.

De witte lakens worden stilaan terug ingerold, het leven gaat door. Maar nog steeds worden in België meer dan 200 mensen per dag besmet met corona, nog steeds worden er mensen érg ziek en sterven. De zorgsector blijft gaan, zorg blijft te allen tijde gewaarborgd. De regering jammer genoeg niet. Dit land is al meer dan een jaar stuurloos, en dobbert nu ook weer richtingloos rond.

Beste regering, een deel van onze bevolking is zwaar geraakt en getraumatiseerd door corona. Een ander deel leeft in ontkenning of apathie. Nog een ander deel is verward en verloren. We hebben nood aan richting. We hebben nood aan duidelijke richtlijnen en adviezen rond testing, tracing en mondmaskers, die helder uitgelegd worden en waar nodig even snel als transparant bijgestuurd worden (maar liefst niet elke dag), zodat deze door iederéén hetzelfde toegepast worden. En kan u daarbij alstublieft ook luisteren naar de bedenkingen van artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel in het veld. Wij kunnen namelijk niet erg luid roepen.

Beste regering, we vragen uw aandacht. Omdat u onze aandacht niet meer heeft.

Voorlopige lijst van ondertekenaars:

Athena Beckers, psychiater, Caroline Van Damme, psychiater, Dirk Monsieur, psychiater-systeemtherapeut, Jochen Nijs, gastro-enteroloog, Heidi Denolf, huisarts, Hilde Lannoo, huisarts, Vanja Verbesselt, huisarts en cb arts Kind en Gezin, Isolde Vandewal, huisarts in opleiding, Evelien Holsteyns, huisarts, Inge Roggen, spoedarts, Vicky Beyaert, psychiater, Madieke Maseman, huisarts, Nele Everaert, anesthesist, Emma op de Beke, huisarts, Griet Goelen, huisarts, Elien Jans, huisarts, Liesbeth Vanzeir, huisarts, Annabel Coture, huisarts, Ellis Van Daele, huisarts in opleiding, Chara Geerts, huisarts, Yannick Nijs, chirurg, Ilse Paeshuyse, huisarts, Birgit Vandenabeele, huisarts, Annelies Deschepper, huisarts, Karlien Ichau, huisarts in opleiding, Dianne Mortelmans, ASO (arts-specialist in opleiding) dermatologie, Linda van Diermen, psychiater, Philippe Vande Velde, huisarts in opleiding, Marlies Miedema, huisarts in opleiding, Miek Spileers, huisarts, Stijn Geysenbergh, huisarts, Pieter Bonte, huisarts in opleiding, Ilse Beyens, huisarts, Pascale Huysmans, huisarts, Michèle Timmermans, psychiater, Annelies Mullens, endocrinoloog, Erik Noben, huisarts, Jelle Nieuwenhuyse, huisarts, Gertjan Vereecke, huisarts, Céline de Spiegeleire, huisarts, Satya Buggenhout, ouderenpsychiater, Tessi Beyltjens, kinderarts, Ann-Sophie Van Oudenhove, huisarts, Gwendolyn Goubin, huisarts, Heidi Schuermans, huisarts, Marina de Regt, huisarts, Laude Vanden Bussche, huisarts in opleiding, Alexandra Gesell, huisarts, Sarah Hayen, kinder-en jeugdpsychiater , Saskia Depraetere, huisartsn Maaike Verbeke, huisarts, Chloé Grossen, algemeen chirurg en huisarts in opleiding, Chantal Hermans, huisarts, Sumio Yoshimi, huisarts, Emmy Van de Steen, intensivist, Eva De Smet, huisarts, Jannick Achtergaele, ASO (arts-specialist in opleiding) neurochirurgie, Gerd Vanhaverbeke, endocrinoloog, Carolien De Maeyer, huisarts, Sarah Vandeverre, huisarts in opleiding, Veerle Cuyckx, psychiater, Nele Myngheer, endocrinoloog, Koen Venus, huisarts, Lynn Vercauteren, huisarts, Katrijn Verhaeghen, huisarts, Ann-Sofie De Witte, huisarts in opleiding, Joke Barzeele, huisarts, Nupur Ackermans, huisarts, Daphné Van den Bussche, chirurg, Manuel Morrens, psychiater, Stefanie Lambrecht, gynaecoloog, Livia De Picker, psychiater, Sofie Vandevelde, arts-psychotherapeut, De Rekeneire Sylvia, huisarts, Kim Magerman, huisarts en clb arts, Annerose Allemon, huisarts, Ann Vanherpe, huisarts, Pieter Van Ranst, huisarts, Roger Schouteden, huisarts, Stefanie Vermandere, huisarts, Barbara Baert, huisarts, Laura Chielens, ASO (arts-specialist in opleiding) pediatrie, Laure-Anne Willekens, huisarts.

Lijst aangevuld op 5 juni:

Gunther Scheirlinckx, huisarts, Tiffany Rossel, huisarts op spoed, Céline Van Gutte, arts fysische geneeskunde en revalidatie, Hanneke Vandenberghe, huisarts, Jolize Tielens, huisarts, Freja Haak, huisarts, Kaat Hebbrecht, psychiater, Inge Van den Bergh, huisarts, Inge Bru, arts fysische geneeskunde en revalidatie, Nele Guion, internist-intensivist, Carl Van Haesendonck, cardioloog, Marijke Goevaerts, huisarts, Ingrid Dekelver, arts fysische geneeskunde en revalidatie, Wout Minne, huisarts, Rudi Vossaert, hoofdarts ziekenhuis, Greet Raes, huisarts, Greetje Bessemans, neurochirurg, Els Gielis, clb-arts, Emmanuelle Deforche, huisarts, Luc Hendrix, huisarts, Serge Naegels, gastro-enteroloog, Katrien Samoy, neuskeeloor-arts, Olivia Cools, psychiater, Erik Haazen, huisarts, Elien Mertens, huisarts, Ivana Hafner-Matic, cb-arts, Eva Peirsman, jeugdgezondheidszorg, Veerle Clerx, dermatoloog, Katrien Dupon, dermatoloog, Winde Lemmens, neuskeeloor-arts, Anne Vandael, huisarts, Marie Schurgers, nefroloog-intensivist, Paul Gobert, huisarts, Ilse Tack, arbeidsarts, Nel Verheyen, huisarts, Jasmine Rooryck, huisarts in opleiding, Elsie De Paepe, huisarts, Isabelle Fraipont, dermatoloog, Annick de Weerdt, cb-arts.

Een eerdere versie van dit opiniestuk verscheen op de site van Artsenkrant.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content